Renovace dřevěných parket, broušení dřevěných podlah, konzervace dřevěných podlah, oživení a údržba dřevěných podlah vyžaduje zručnost, dovednost, upřímnost, oddanost, nadšení, poctivost, odvahu, důslednost, čestnost, schopnost a cit pro detail, vzdělanost a materiálové znalectví dřevěných povrchů a znalost dlouhodobé ochrany a konzervace dřevěných povrchů a mnohé další v sobě nese tento krásný a ušlechtilý řemeslný podlahářský obor, obor nad kterým bdí Cech Podlahářů ČRprostřednictvím své snahy o zachování historických, přítomných a budoucích řemeslných kvalit, nadšení, hodnot a jejich udržení a rozvoje toho nejcennějšího – „zlatých českých rukou“.

Renovace dřevěných podlah Praha

Firma Podlahářský Servis® vnitřně sdílí toto nadšení a inciativu Svazu Podlahářů ČR, jehož vnitřním přesvědčením a cílem je udržení a rozvoj duchovního a řemeslného poslání v oblasti podlahářského odvětví. Tato snaha se nepřímo odráží na příklad v projektu „ZLATÉ ČESKÉ RUCE ZASÁHNOU TVÉ SRDCE“, který je evidován pod registrační značkou – CZ.1.07/1.1.24/02.0106, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je krásné a „uvěřitelné“, že samotný cíl tohoto projektu pod záštitou České republiky a Evropské unie nepřímo a přímo odráží naše společné vnitřní přesvědčení a nadšení Cechu Podlahářů ČR a firmy Podlahářský Servis® pro zachování a rozvoje tradičního poctivého zlatého českého řemesla.

Renovace dřevěných podlah Praha

Řemeslný projekt „ZLATÉ ČESKÉ RUCE ZASÁHNOU TVÉ SRDCE“ má za cíl co největšímu počtu žáků škol ukázat, že jen poctivá a s láskou vykonaná práce je ta nejlepší a často věky přetrvávající, mající svou hodnotu a žádající své ocenění a řádnou odměnu a nezaměnitelně v sobě odrážející ducha zlatých českých rukou „Kalokagathia“.

Žáci a studenti útlejšího věku mají k tomuto poznání a pochopení dospět prostřednictvím výjezdů do oblastí s tradiční výrobou či řemeslem, stejně jako do oblastí s technickými a historickými památkami. Žáci a studenti starší pak absolvují řadu exkurzí po podnicích a dílnách v rámci, aby si tak uvědomili, jaké povolání je právě pro ně to pravé, co s sebou přináší a co naopak bere a pro ně může být perspektivní a oni pro něj. Budoucnost nám skýtá velké možnosti, jelikož kvalitní řemeslník a znalec svého oboru neustále stoupá a bude stoupat na pomyslné „burze“ řemeslných služeb a tím i jeho cena, hodnota a ocenění kvalitně odvedené práce.

Renovace dřevěných podlah Praha

Podlahářské práce a renovace dřevěných povrchů to je přímé spojení a mnoha variací s krásným ušlechtilým českým zlatým slovem „dřevo“. Dřevo, dřevěné podlahy, dřevěné obklady, dřevěný nábytek, dřevěné domy, dřevěné kuchyně a mnohem více slovních spojení dokáže pojmout toto naše zlaté české řemeslo, řemeslo které nás provází po mnoho staletí a věků, řemeslo ve kterém se spojuje krása materiálu a zručný řemeslný um zlatých českých rukou, řemeslo ve kterém se dle filozofie naší firmy Podlahářský Servis® a Cechu podlahářů CZ stále žije a dýchá duch krásy, upřímnosti a především ušlechtilosti, duch nesoucí jméno zlatých českých rukou „Kalokagathia“.

Renovace dřevěných podlah Praha„Kalokagathia“ je v pojetí naší podlahářské firmy slovo, které v sobě nese vnitřní náboj skutečné poctivé hodnoty a duchovního přesvědčení o zlatých českých rukou a jeho synonymu „Kalokagathia“. Kalokagathia je řecký (antický) symbol skládající se z podstatného jména a ze spojení dvou adjektiv „krása – krásný a dobro – dobrý. Kalokagathia je pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak a toto je dle našeho přesvědčení základní stavební kámen každého poctivého díla či řemesla, přístupu či jednání atd.

Podlahářské a řemeslné práce a jejich důkladnější porozumění z hlediska kalokagathie, lze stranu naší firmy Podlahářský Servis a Cechu Podlahářů ČR jako ideál harmonie mysli a realizace, jenž lze převést na kvalitně provedenou, bezproblémovou a k oboustranné spokojenosti zhotovenou realizaci, která obnáší celistvý a kompaktní přístup prováděcí firmy od základu a tím jsou dobré a vypovídající webové stránky o poskytovaných službách firmy, vstřícné a odborně způsobilé vstupní jednání s klientem či zákazníkem, které není zavádějí a je přímé a jasné, stanovení vyvážené a kvalitativně odpovídající cenové nabídky, specifikace garančních a záručních parametrů – kvalitní provedení a řemeslné zpracování realizace a závěrečné předání a vyúčtování realizace.

Renovace dřevěných podlah PrahaCech podlahářů ČR je v přeneseném smyslu „olympijským výborem“, tak jako to v našem společném myšlení a hledisku se demonstruje myšlenka „Kalokagathia“ pocházející z antického Řecka, pojatá jako výchovný́ a vzorový ideál sloužící především k řemeslné výchově, tělesné kultuře a sportu s cílem vybudovat a rozvíjet smysl pro fair-play, soutěživého ducha a nadšení založené na základních stavebních aspektech krásy a dovednosti. Věříme, že každý řemeslník či firma má možnost se neustále rozvíjet a hledat nové cesty svého vnitřního růstu, který se pak odráží na venek kvalitním a osobitým přístupem firmy či živnostníka a ne model „přežívání“. Čistota, čestnost, nadšení, spolupráce, činorodost jsou budoucí kameny společenství Cechu podlahářů ČR a spolupracujících firem a živnostníků.

Podlahářské odvětví jeho prvořadým úkolem, který přetrvává až do dnešní podoby svazu je nepřipustit rozpad vzájemných vztahů, které nás k podlahářské profesi vzájemně vážou a toto neustále rozvíjet a posilovat. Cech podlahářů ČR přistupuje ke všem podlahářským řemeslníkům jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky, kteří realizují dřevěné, laminátové, povlakové a průmyslové podlahy v souladu s technickými normami. Cech je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a členem a autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR. Cech úzce a intenzivně spolupracuje s představiteli předních celosvětových podlahářských značek z oblasti olejů, laků, stavební chemie, nářadí, lišt a podlahové krytiny.

Renovace dřevěných podlah Praha

Správna cesta vede ke správnému cíli a touto myšlenkou a vizí spojující krásu a tvořivost ducha, podporu a vzdělání, obrození ideálu a kultu zlatých českých rukou plně podporuje a obrozuje inciativa a snaha Cechu podlahářů ČR, jenž má za cíl podporovat sportovního a nadšeného ducha, rozvoj a tvořivost, vzdělání a výuku mladých podlahářů, nově vznikajících firem a sdružení. V duchu kalokagathie organizuje učňovskou soutěž PODLAHA CUP, zprostředkovává zkušební a tréninkový materiál pro praktickou výuku, je partnerem řady projektů.

Projekt „Řemeslo žije!“ a jeho představitelé jsou součástí zkušebníích komisí při závěrečných zkouškách učňů. Díky této myšlence Cech podlahářů ČR napomáhá ke zvyšování odborných a podnikatelských znalostí svých členů, organizuje vzdělávací UPGRADE podlaháře, Inovace roku v podlahářském oboru, Podlahářský miniveletrh a účastní se řady vzdělávacích projektů – Katedra stavebních řemesel. Spolupracuje s řadou výzkumných ústavů a zkušeben.

Cechu podlahářů ČR a jeho hlavním cílem je řemeslná zručnost prováděcích firem, neboť dřevo a výrobky z něho jsou ve společnosti nezastupitelné. Prvořadým úkolem, který přetrvává až do dnešní podoby svazu je nepřipustit rozpad vzájemných vztahů, které nás k podlahářské profesi vzájemně vážou. Nesmíme sebrat nikomu chuť k podnikání, ke zdravé konkurenci ani k odvaze jakékoli jiné řemeslné seberealizace. Cech chce poskytovat služby a pomoc všem našim členům, soukromníkům i organizacím v mnoha oblastech.

Renovace dřevěných podlah Praha

Podlahářské řemeslo žije aneb zlaté české ruce

Dnešní podlahářství je nesrovnatelně rozmanitější. Existuje spousta druhů podlahovin, z nichž si řemeslník může vybrat jen některé a na ně se přímo specializovat. Z naší bohaté podlahářské praxe víme, že pro podlaháře neexistují téměř žádná omezení avšak mnoho doporučení, dobrých a užitečných rad, školení, technického povědomí atd. K tomu je také zapotřebí mít obě ruce šikovné, v hlavě jasno a pořádek a stát pevně nohama na zemi a dostatečně ovládat metodu „ZZRU“, nebo-li zákon zdravého rozumu a úsudku. Rozmanitost podlahářského řemesla a péče o povrchy je neomezená a lze s klidným srdcem říci co povrch to originál.

Kam se poděly naše zlaté české ruce? Budoucnost na ně čeká a v našem přesvědčení neutuchá myšlenka a touha, že to bude to nejcennější co Čechám a lidem jako národ můžeme dát, protože toto jediné se nedá „GLOBALIZOVAT“. Je zapotřebí přijmout fakt, že podlahář by měl být vyučený v oboru a po uplynutí 3-leté lhůty pro obor podlahář, který se řadí mezi střední odborné vzdělání s výučním listem je vhodné a za naši stranu doporučeno rozšířit si vzdělání se zakončením alespoň maturitní zkoušky. Cílem je uznat fakt, že dosažené vzdělání a „zlaté české ruce“ jsou a budou hodnoty, které na trhu poptávky / nabídky a práce budou čím dál více ceněné, jelikož tuto devizu stále má málo kdo.

Renovace dřevěných podlah PrahaKult kalokagathie v oblasti krásy a dobra hlediska vzdělání, technické a zručné dovednosti nikdy nezemře, protože lidská bytost je od podstaty stvořena pro ocenění, rozlišení dobré a špatného a touze po kráse, duchovním bohatství, smysluplnosti a čistotě, vztahu k přírodě a pohybu v ní. Občasné výpadky pouze poukázaly na to jaké „trendy“ mají eso v rukávu a co je tím nejpodstatnějším.

Česko, země nádherná plná památkově chráněných a současných architektonických a přírodních pokladů to jasně dokazuje – my jsme „kolébka“ těch pravých řemesel a nenechme se zahraničním „ne zcela oduševnělým kapitálem“ využívat a ovládat v neposlední řadě degradovat. Zamysleme se nad vzděláváním našich dětí a nás samotných, zda není účelnější, abychom něco skutečně uměly a neztratily několik let studiem, které nás vysloveně nebaví, soustřeďme se nato co nás v budoucnu bude bavit a slušně za to budeme i placeni.

Renovace dřevěných podlah Praha

Podlahářské řemeslo a trendy současnosti a budoucnosti

Renovace dřevěných povrchů, renovace paket, broušení dřevěných podlah a obliba dřevěných a přírodních materiálů  dle odborného výzkumu nákupního chování a spotřebitelských trendů provedené společností GFK v oblasti spotřeby a prodeje BIO potravin a přírodních produktů je dle našeho vnímání v přímé souvislosti s podlahářským odvětvím a přírodními podlahovými materiály je a bude z hlediska našeho přesvědčení na vzestupu. Důvodem je fakt výzkumu trhu
biopotravin a bio trendů v rámci české a světové společnosti a trhu.

Uveďme světový příklad Francie, kde se za posledních sedm let výrazně zvýšil obrat bio potravin v gastronomii – a to hned pětinásobně. V současnosti je 2,7 procenta nákupů pro jídelny v sociální sféře z bio produkce. V roce 2008 to bylo pouhých 0,6 procenta. Tento vývoj odpovídá peněžní hodnotě ve výši 191 mil. Při anketě ve Francii uvedlo 87 procent dotazovaných, že mají zájem, aby se ve školách vařilo z biopotravin. Největší úsilí v Evropě vyvíjí v tomto směru v sociálním sektoru již po mnoho let Dánsko. V roce 2014 zde bylo vynaloženo celkem 160 mil. eur na bio výrobky ve společném stravování.

Renovace dřevěných podlah Praha

Pro nás velmi důležitým příkladem v rámci České Republiky je fakt, že lidé v Česku utratili v roce 2014 za biopotraviny bezmála dvě miliardy korun, v meziročním porovnání s rokem 2013 o 9,5 procenta více a v roce 2015 necelé tři miliardy korun. Údaje zveřejnilo ministerstvo zemědělství (MZe).

Obrovský rostoucí trend přírodních a ekologicky zpracovaných produktů a jejich spotřeby souvisí se sílícím zájmem o tzv. faremní produkty, které jsou často v biokvalitě“, což rozšiřuje spotřebitelkou základu přírodních farmářských bio produktů a podprahovému budování k přírodním materiálům a zdrojům v co nejčistší kvalitě. Závěrem lze tedy očekávat, že tento nezvratný dynamicky rostoucí trend proniká a především v blízké budoucnosti pronikne i do podlahových přírodních materiálů nikoliv z hlediska výrobního (neboť tam již je), ale především z hlediska jejich obnovy, renovace, broušení, oživení a instalace.

Renovace dřevěných podlah Praha

Podlahářské řemeslo a tržní prostředí

Podlahářské řemeslo je pro současný podlahářský trh vystaveno dočasnému úpadku, který dle našeho vnímání je již za zenitem a na ústupu. Především se jedná o konkurenční boj a politiku nízkých cen. Působení těchto faktorů realizačním firmám komplikuje život a mnohé přivádí až do existenčních problémů. Tyto situace lze řešit různě. Někdo se plně přizpůsobí novým podmínkám, kdy pracuje s méně kvalitními materiály a využívá dělníky placené většinou,,bez dokladu“, jiný zůstává u kvalitního řemesla.

Podlahářské kvalitní řemeslo totiž navzdory chmurnějším obrazům českého trhu nevymřelo a to i v čase, kdy hospodářský útlum znejistěl půlku světa. To, že konkurence mezi firmami je dnes tvrdá, potvrdí asi každý, kdo se snaží získat nějakou zakázku. Ať už jde o podlahu rodinného domu, vily, bytového domu, zámku či kostela. Kromě firem, které mají pro danou oblast specializaci a nabízejí kvalitní práci za odpovídající cenu, se mezi uchazeče řadí i ty lákající investora na levná řešení. „Taková směs firem vede někdy k zarážejícím výsledkům výběrových řízení. Konkurenční firma například získá zakázku, protože šla výrazně pod cenu, avšak následně zjistí, že je schopna podlahu za daných podmínek realizovat jen s velkými obtížemi, což nám tento malý krásný český trh velmi rychle vyjasní.

Někdy se zdá, že právě dodržování základních hodnot a pravidel je dnes pro mnohé firmy i podnikající jednotlivce v oblasti renovace a podkladky podlah úkol přímo nadlidský. V tomto směru ovšem podlahářský obor kopíruje obecnou společenskou náladu, v níž hodnoty jako slušné chování, poctivá práce či profesní čest zatím příliš neznamenají, ačkoliv (opakuji) věříme, že při vyšších investicích jsou tyto společenské atributy vyžadovány. Jsme pevně přesvědčení, že v horších časech je o to více rozhodující právě ta poctivost a kvalita a nezlomný sportovní duch podnikání a realizace. Přizpůsobení se nízkým cenám sice může být krátkodobě výhodné, z dlouhodobého hlediska se však nejeví jako vhodná strategie, ale strategie poškozující.

Renovace dřevěných podlah Praha

Podlahářské řemeslo a etika podnikání

Kult kalokagathie v oblasti krásy a dobra dopomáhá k tomu abychom ukázali, jak má kvalitní řemeslo má vypadat a k tomu potřebujeme především dobré příklady. Pranýřování zkažené morálky a poukazování na nešťastníky, z jejichž levného umu oči přecházejí, může sice také vést k nápravě poměrů, ale přiznejme si, příklady prostě táhnou.

Z našich řemeslných a obchodních poznatků a příkladů je patrné, že kvalitní řemeslo pořád ještě žije a nikdy nezemře a bude stále jen růst. A to i za občasných a dočasných podmínek, které v oboru podlah nahrávají spíše těm, kteří se ohánějí levnými nabídkami a na úrovni provedených prací a jejich životnosti jim příliš nesejde. Ano, současná tržní situace může ohrozit i ty, kteří podlahy dělají s láskou a řemeslným fortelem. Ale vážně pochybuji o tom, že se budou kvalitní firmy hroutit, jelikož dle naší filozofie stojí pevně ve svých pozicích a na dobrých základech, tak budou mít vždy co nabídnout.

Většina podlahářů jsou živnostníci, což obnáší i investice do vzdělání, školení, kvalitního nářadí a vozidla, které nářadí včetně podlahoviny uveze. „Bez toho se pracovat opravdu nedá. Prověřené podlaháře můžete najít na stránkách cechu www.cech-podlaharu.org. Cech podle slov svého předsedy upřednostňuje kvalitu před kvantitou, jeho členy je momentálně 70 prověřených podlahářských firem.

Renovace dřevěných podlah Praha

Podlahářské práce je dle našich zkušeností vhodné naplánovat dostatečně dopředu. Jako důkazem naší filozofie je fakt, že na kvalitního řemeslníka či firmu si budete muset počkat a řešit to s dostatečným předstihem. Dále je vhodné z hlediska smluvení zakázky a podpisu smlouvy si všímat i komplexně souvisejících věcí jako např. příjezd samotného řemeslníka na čas v předem dohodnutý termín je dobrou indicií / dalším faktem je obrázek firmy jaké má vybavení a v jakém stavu má vybavení, jak s Vámi vyjednává o přístupu a celkovém provedení realizace atd.

Jak si vybrat a zvolit správnou firmu? Dle našich zkušeností doporučujeme především jako první poznatek vlastní úsudek a pocit z celkového přístupu a to dokonce před upřednostněním reference. Důvodem je poznatek, že každá zakázka je jedinečná a má své specifika. Doporučení „od známého“ se leckdy může v nedobré obrátit, protože Vaše soukromé potřeby a očekávání mohou být jiné, než-li Vašeho známého a tam může dojít k rozporu. Co vyhovuje jinému nemusí vyhovovat zcela Vám.

V rámci naší firmy tvrdíme, že je dobré se nechat lehce inspirovat, avšak vyhodnocení optimální firmy a řemeslníka poznáte jako zákazník pocitem nejlépe Vy sami. Můžete mít dokonce štěstí, že narazí na kvalitní firmu ze dne na den, protože náhoda a Váš „vnitřní“ záměr tomu chtěli a tak nemusí být zcela pravdou, že kdo může ihned, nemusí být dobrý. Důležitým poznatkem je fakt, že renovace podlahy, pokládka podlahy a kroky s tímto související vyžadují pracnost a jistou časovou náročnost a proto, je dobré tyto realizace ze dna na den neplánovat a snažit tyto základní řemeslné služby sjednat v dostatečném předstihu.

Renovace dřevěných podlah Praha

Podlahářský obor se za posledních 20 let změnil hodně. Zatímco dříve podlahářům stačila kožená brašna s běžným nářadím, koště a brus do ruky, což uvezl každý osobák, dnes je tomu zcela jinak. Kvalitní webové stránky, potřebné nářadí a stroje, vozový park se pohybují ve stovkách tisíc korun až miliónech korun. Tato investice je z našeho hlediska zcela zásadní a věříme, že všem stranám vyplatí, poněvadž podlahy jsou a budou trvalou součástí každého bydlení obliba přírodních podlahových materiálů bude a je na vzestupu.

Cena podlahářských prací se může hodně lišit, avšak vždy doporučujeme udělat transparentní srovnání z hlediska celkového přístupu k dílčí zakázce, kvalitě webového portálu, dostatku technický a technologických prováděcích informací, metodického provedení realizace, celkového průběhu a technického zajištění realizace, životnosti provedení realizace a ochrany povrchů včetně fakturačního vyúčtování realizace. Odchylka +- 15% v rámci celkové ceny realizace při srovnatelných technologických kritériích je dle našich poznatků v normě, avšak větší odchylky jsou na „pováženou“.

Renovace dřevěných podlah Praha

Podlahářské práce a podpora cechu

Kult kalokagathie podporuje inciativu Cechu podlahářů ČR v udržení a rozvoje krásy a dobrého řemesla a díky tomu lze s důvěrou vyjmenovat dílčí oblasti podpory pro podlahářské řemeslníky a živnostníky :

  • provádění bezplatné poradenské, propagační a konzultační činnosti
  • organizace odborných výstav, zájezdů a pořádání odborných sympózií
  • poskytování technických informací projektantům a stavebním firmám
  • provádění poradenství v oblasti technické normalizace a zkušebnictví
  • spolupráce s ostatními organizacemi ze sousedních států a zemí EU
  • ochrana práva a zájmů podlahářů a řemeslníků a firem
  • vydávání pro své členy brožované publikace
  • významná spolupráce s odbornými středními školami a učilišti

Přejme si, aby podlaháři i budoucí zákazníci byli rozumní a našli společnou řeč a vše dostatečně společně řešili dopředu, raději konzultaci věnovat o hodinu více a vše si ujasnit, než pak na sebe koukat přes prsty ve smyslu,“ já jsem myslel“. Nelžeme si do kapsy a říkejme věci tak, jak jsou. Vždyť i materiály mají své přirozené fyzikální a mechanické vlastnosti. Zničit se dá opravdu všechno, je to o tom, jak se k podlaze chováme a hlavně hned na samém začátku dobře zvolit takový materiál, který se bude nejvíce blížit požadavku zákazníka.

Správný podlahář či podlahářská firma, která má zkušenosti, Vám poradí jak s výběrem materiálu a jeho podkládku či renovací a následnou údržbou. Tyto profesionální subjekty musí a jsou povinni z hlediska jejich profesionálního přesvědčení říci „NE“ – takhle to technologicky nejde, budeme spolu hledat jiné řešení, které vám bude vyhovovat. Věta od podlaháře „ mně je to jedno, položím Vám co chcete“ je velice neprofesionální a od takovýchto „flaš(ka)manů“ rychle pryč.

Naši vedoucí pracovníci včetně jednatelů naší firmy Podlahářský Servis® plně tuto filozofii, přesvědčení, úsilí a odhodlání podporují a jsou za tuto iniciativu Cechu podlahářů ČR vděční.