Certifikace a asociace IICRC

Renovace podlah, renovace podlah Praha, odstranění koberců, stržení PVC lina, podlahářské práce, renovace dřevěných podlah, broušení podlah, broušení dřevěných podlah, renovace parket, broušení parket, renovace sportovních podlah, renovace schodů, broušení schodů, renovace teras, impregnace podlah, olejování podlah, lakování podlah, restaurátorské práce, ochrana památek a konzervace povrchů včetně inspekce a posudků dřevěných povrchů je naše firma připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů, směrnic a norem IICRC™, NWFA™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™ v rámci naší firmy Podlahářský Servis®.

Renovace kamenných podlah

IICRC je značka profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, renovaci, repase, čištění a obnovu přírodních dřevěných povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany kamenných povrchů z hlediska přírodních dřevěných povrchů, dřevěných podlahových materiálů.

IICRC spolupracuje s dalšími organizacemi s cílem zvýšit povědomí o certifikovaných školících produktech a odborně způsobilých prováděcích normách. Kromě toho, IICRC také spolupracuje s americkou a britskou aliancí a asociací AHFA v rámci komplexního Facility Managementu, který je prováděn dle certifikovaných norem IICRC.

Renovace kamenných podlah

Posláním asociace IICRC je stanovit souhrn celosvětově uznávaných standardů a certifikací pro kontrolu, čištění, renovace a revitalizace přírodních dřevěných povrchů včetně ochrany přírodních dřevěných povrchů a průmyslového dřeva a průmyslových dřevěných podlah / dřeva.

Asociace IICRC slouží jako nezávislý certifikačním orgán, který vytváří, stanovuje a podporuje vysoké standardy a etiku obchodní a odborně způsobilé komunikace, technické znalosti v rámci inspekce povrchů v oblasti čištění a revitalizace průmyslových a bytových povrchů. IICRC a její certifikace také zajišťuje, že pokud spotřebitelé si objednají certifikovanou a odborně způsobilou a proškolenou firmu v rámci systému IIRC, tak si mohou počítat s experty, kteří budou poskytovat přiměřenou jistotu, že práce budou dokončeny v souladu s nevyšší kvalitou poskytovaných služeb a možného požadovaného výsledku.

Asociace IICRC vznikla v roce 1972 New Yorku, původně založena jako asociace mezinárodního institutu koberců a čištění čalounění Inc. (IICUC) a v současné době se přerodila v profesně zaměřenou asociaci Institutu inspekce, čištění a revitalizaci povrchů (IICRC), jenž je mezinárodně uznávána. V současné době celosvětově sdružuje více než 53.000 aktivních certifikovaných techniků a prováděcích a certifikovaných firem.

Renovace kamenných podlah

Asociace IICRC a její hodnoty se vyznačují a především usilují o nejvyšší možnou úroveň profesionálně a odborně prováděcích služeb a to prostřednictvím odborných školení a vzdělávání aktivních certifikovaných členů a firem. Za jasný cíl si IICRC dává zajištění interních a externích závazků a cílů v požadovaném a potřebném čase. Integrita asociace navazuje a udržuje kulturu vyznačující se poctivostí, vysokými hodnotami a mimořádných standardy chování a odvedené práce s jasným závazkem do budoucna, který IICRC staví vedoucí orgán jako zdroj odborných znalostí v oboru.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravý povrch z přírodního kamene je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu kamenných povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Renovace kamenných podlah

Naše certifikovaná firma systémem asociace IICRC získala právo zobrazovat logo IICRC jako symbol kvality námi prováděných služeb. Naše firma ty informace zveřejňuje za účelem dosažení prezentace naší firmy v konkurenčním prostředí, aby si zákazník mohl v rámci konkurenčního prostředí vybrat a rozhodnout dle profesionálních kritérií a zvolit tak třeba naši firmu. IICRC certifikace naši firmu zavazuje k splňování řady přísných norem v oblasti podnikatelské etiky a odbornosti.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového čištění povrchů.

Asociace IICRC aktivně buduje vztahy s producenty a výrobci  přírodního kamene, výrobci podlah, kamenickými firmami a dalšími přidruženými firmami. IICRC vedla cestu, která si klade za cíl stanovit hlavní průmyslové standardy a normy, referenční příručky pro profesionální revitalizace, renovace a restaurování a formy sanací a revitalizací kamenných povrchů s následnou ochranou kamenných povrchů.

Renovace kamenných podlah

IICRC normy jsou přezkoumávány a aktualizovány nejméně jednou za pět let. Mnoho z těchto oblastí, jako je například – restaurátorské, revitalizace, čištění a jiné oblasti, se rychle mění a ti, kteří jsou certifikovány, jsou schopny držet krok s rozvojem vědeckých a obecně uznávaných postupů průmyslu.

Asociace IICRC si dává za poslání svého působení na trhu snahu a odhodlání pomáhat udržovat domovy a obchody a bytové či pracovní prostory zdravé. Podle Úřadu pro ochranu životního prostředí, průměrný člověk stráví 90 procent nebo více času v uzavřených prostorách, kde se koncentrace znečišťujících látek může být dvakrát až pětkrát (a někdy více než 100 krát) vyšší než venkovní úrovních.

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Facility Cleaning Servis®

Úvod » Certifikace a asociace IICRC