Masiv

Masivní dřevo, masivní hranoly, masivní historické dřevo, masivní dřevěné podlahy, masivní dřevěné třívrstvé podlahy, masivní dřevěné dvouvrstvé podlahy, masivní dřevěné parkety, masivní dřevěné mozaiky, masivní dřevěné kantovky, masivní zámecké parkety, masivní dřevěné lišty, masivní dřevěné obklady, masivní dřevěný nábytek, masivní dřevěné interiérové materiály, masivní dřevěné exteriérové materiály, broušení masivních podlah, konzervace masivního dřeva, impregnace masivního dřeva, lakování masivního dřeva, olejování masivního dřeva je připravena naše firma zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů a směrnic Diamond Professional™, norem IICRC™, NWFA™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™ ve spolupráci s partnerskou firmou MZ-wood s.r.o.

Odstranění a stržení podlah

Floor Special Services® je odborně způsobilou a renomovanou prodejní a prováděcí podlahářskou firmou s kvalitním výrobním a zpracovatelským zázemím masivního nového a historického dřeva, zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Británie a Německa ve spolupráci s partnerskou firmou MZ-wood s.r.o.

Hlavním zdrojem odborných znalostí firmy Floor Special Services® je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium architektury a dějin stavebního umění z hlediska architektonických slohů a jejich nosných prvků v podlahářském a stavebním řemeslném odvětví v rámci Evropy a Británie.

Naši pracovníci a vedoucí pracovníci včetně jednatelů naší firmy v minulosti prošli studiem na středních odborných školách a následně své profesní zkušenosti rozšířili v rámci zahraničních stáží a pobytů v rámci nadnárodních podlahářských vzdělávacích programů pod záštitou např. IICR institutu, NWFA v rámci Velké Británie, Německa. Díky tomuto vědomostního zázemí naše firma disponuje a nabízí velmi silný potenciál a záruku kvalitního výsledku realizovaných prací a zakázek.

Odstranění a stržení podlah

Masivní dřevo je od paměti lidstva ideálním stavebním materiálem. Masivní dřevo bylo od jak živa pro člověka kvalitní, mnohostranně využitelný a velice příjemný materiál a doslova jej obklopuje v každodenním životě. Přesto se jako dodavatelé staveb ze dřeva potýkáme velice často s mýty a předsudky, které tento materiál doprovází. Proč o masivním dřevu víme tak málo v porovnání se lidmi z doby ne tak minulé? Z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti víme, že má masivní dřevo nenapodobitelné a v dnešní době i ekonomicky výhodné vlastnosti, které zatím nemá žádný jiný materiál na naší planetě.

Masivní dřevo jeho kvalita je vždy závislá na druhu a lokalitě – stanovišti. Dřeviny se liší barvou, kresbou i vůní. Záleží i na půdě, v jaké strom rostl, na vláze, slunci, mírných či krutých zimách, nadmořské výšce, zda byl osamoceným solitérem či součástí většího celku.

Masivní dřevo a vstupní informace

Každý rok v českých lesích přirůstá okolo 18 milionů metrů krychlových dřevní hmoty a my máme možnost ji buď vytěžit, nebo nechat ladem. V Česku se v posledních letech těží cca 15 milionů kubíků dřeva, tedy méně než přiroste. Na přípravu dřeva jako stavebního materiálu se spotřebuje mnohonásobně méně energie než na materiály jiné. Ve dřevě je také bezpečně uloženo velké množství kysličníku uhličitého, který by se jinak uvolnil do ovzduší. Také likvidace masivní dřevostavby zatěžuje přírodu minimálně. dřevo je organická hmota složená převážně z uhlíku (50 %), kyslíku (42 %) a vodíku (5 %).

Masivní dřevo má vynikající konstrukční a statické vlastnosti. Variabilita a jednoduchost použití dřeva jako stavebního materiálu v různých konstrukcích je zcela výjimečná. Na umění starých tesařských mistrů i současných stavitelů vidíme, že velikost i variabilita staveb s použitím dřeva je téměř neomezená.

Masivní dřevo a skvělé tepelně izolační vlastnosti dřevěných konstrukcí z masivu jsou uchopené již po mnoho století. Každý ví, že ve staré dřevěné světnici je teplo, ale málokdo tomu skutečně věří. Dřevěné stěny od tloušťky 25 cm mají opravdu dobré izolační vlastnosti a můžou šetřit náklady na vytápění v zimě i klimatizaci v létě.

Masivní dřevo a překvapivá požární odolnost dřevěného masivu je také již mnoho lety prověřena. Masivní dřevo od průměrů 20 cm může velice dobře odolávat ohni díky zuhelnatění povrchu a tím získává neocenitelné konstrukční vlastnosti v tomto směru v porovnání s ostatními stavebními materiály. Dostatečně dimenzované dřevěné trámy (krovy, stropní konstrukce ap.) zachovávají při požárech svoji stabilitu a únosnost několikanásobně déle než např. ocelové, které jsou klasifikovány jako „nehořlavé“. Při hoření masivních dřevěných prvků dochází k zuhelnatění dřeva, které má vysoký tepelně izolační efekt a v krajním případě může způsobit zastavení hoření.

Masivní dřevo poskytuje zdravé bydlení. Je to 100 % přírodní surovina bez chemických přísad. Už začíná být i obecně známo, že masivní dřevo upravuje mikroklima domu, pomáhá udržovat příznivou vlhkost, filtruje pachy, pozitivně ovlivňuje elektromagnetické a geofyzikální jevy a má další dosud ne zcela prozkoumané vlastnosti.

Masivní dřevo je krásné a trvanlivé. Dřevěné masivní stavby jak historické, tak současné jsou širokou veřejností viděny jako stavby architektonicky pěkné a příjemné a často působí jako estetické prvky v krajině. Tyto stavby při správné údržbě překonají staletí.

Masivní dřevo a jeho vlhkost potřebná pro vyklíčení spor dřevokazných hub je od 20%, růst a rozvoj dřevokazných hub je od 15%, růst a vývoj dřevokazného hmyzu je od 12% (platí pro tesaříka krovového, u ostatních od 18%), růst a rozvoj plísní je podmíněn relativní vzdušnou vlhkostí.

Snížíme-li vlhkost masivního dřeva pod hranici 12%, výrazným způsobem snížíme možnost napadení dřeva jak dřevokazným hmyzem, tak houbami napadajícími dřevo. Při takto nízké vlhkosti bude i dosti vysoká úmrtnost larev hmyzu, které již dřevo napadly. U hub dojde k zastavení jejich činnosti do doby, než bude vlhkost jim opět vyhovující. V případě, že se vlhkost během určité doby opět nezvedne – tato doba je různá pro konkrétní druhy hub a pohybuje se od jednoho roku po několik let, jednotlivé části hub postupně odumírají, až dojde k zániku celé houby.

Masivní dřevo a jeho krychlový metr masivního dřeva je schopen pojmout až 40 l vody a v době sucha ji zase uvolňovat. Tím částečně reguluje vlhkost v interiéru dřevěné stavby a udržuje vlhkost v optimálním rozmezí. Masivní dřevěné stěny eliminují vlivy elekromagnetických polí a nenarušují tak ochranné elektrické pole lidského těla, mají tak přímý vliv na lidské zdraví.

Odstranění a stržení podlah

Masivní dřevo a technické informace

Masivní dřevo se stále více používá ve stavebnictví jako hlavní konstrukční prvek pro obvodové stěny domů. Při dnešní situaci ve vztahu k energetické náročnosti bydlení z důvodu stále rostoucích cen energií je určitě zajímavá otázka tepelně izolačních vlastností dřevěných stěn. Máme na mysli srubové nebo roubené konstrukce rodinných domů ( obdobně to bude ale platit i pro komerční či rekreační nebo veřejné budovy), tedy obvodové stěny, které se skládají pouze z masivního dřeva větších tlouštěk případně izolačního materiálu vkládaného mezi trámy jako utěsnění spoje.

Masivní dřevo je vystavěno z neuvěřitelně jemného buněčného systému s tenkými stěnami a buněčnými dutinami. Buněčné stěny jsou zase protkány ještě mnohem jemnějším systémem pórů a trubiček. Masivní dřevo má neuvěřitelně rozsáhlý vnitřní povrch. Pro představu: krychlový centimetr celulózy, která je procentuálně nejdůležitějším stavebním materiálem dřevěné hmoty, má nepředstavitelný vnitřní povrch asi 6 000 000 cm2. To je hlavní důvod proč je dřevo nenapodobitelné a tak výjimečné. A tady je také potřeba hledat důvod skvělých tepelně izolačních vlastností dřeva. Dřevěná stěna má určitě diametrálně odlišné tepelně izolační vlastnosti než zděná stěna. A to v několika různých dimenzích.

Masivní dřevo má také určité schopnosti akumulovat teplo. Nejnovější zkušenosti totiž boří mýtus o neschopnosti dřeva akumulovat teplo. Akumulace však probíhá jinak než u zděné stěny a to díky neopakovatelnému buněčnému složení dřeva. Dřevo teplo ukládá pomaleji a také ho pomaleji uvolňuje. Ukazují to zkušenosti z Norska, kde v experimentálním domě nechají nahřívat masivní dřevěnou stěnu sluncem přes prosklenou fasádu. Stěna pak uvolňuje teplo celou noc.

Masivní dřevo má díky mnoha vzduchovým dutinkám, vynikající izolační vlastnosti. Na základě našich zkušeností jsme si nechali v prosinci minulého roku udělat zkoušky našeho masivního dřeva a součinitele tepelného prostupu tepla v Centru stavebního inženýrství a.s. ve Zlíně. Zatím co norma dle výpočtu nám předepisovala tloušťku stěny z masivu 45 cm (což je nemožné dodržet), zkouška potvrdila, že se dostáváme pod požadovanou hodnotu normy U = 0,38 W/m2K už se stěnou z kulatiny tloušťky 30 cm. Stěna z hranolu vykazuje lepší výsledky, protože je zde zachována tloušťka stěny 30 cm v celém průřezu stěny. Při zkouškách měly obě stěny vlhkost pod 15 %. Toto dokazuje vynikající vlastnosti dřeva jako izolačního materiálu.

Masivní dřevo se nejčastěji rozlišuje podle své tvrdosti. Čili odlišujeme dřeviny měkké (lípa, topol, smrk, borovice, …), polotvrdé a tvrdé (dub, buk, habr, bříza, …). Ovšem ještě jedno rozdělení dřevin je o stupeň výš – na listnaté a jehličnaté a potom také na tuzemské a cizokrajné. Obzvláště dřeviny ze zcela odlišných klimatických podmínek se zásadně liší a často bývají mnohem odolnější. Obecně platí, že měkké a rychle rostoucí druhy dřevin poskytují levný a snadno opracovatelný materiál, který se však hodí na levnější nábytek nižší jakosti a životnosti.

Masivní dřevo je ale na druhou stranu velmi cennou surovinou a s jeho rostoucím využíváním dochází k jeho nedostatku. Odlesňování a s ním spojené katastrofy nás doprovázejí dokonce už od starověku. A dlužno říci, že masivní nábytek (bez ohledu na použitou dřevinu) se dnes honosí synonymem „luxus.“ Ohromnou výhodou dřevěného nábytku je snadná opravitelnost, snadno zatmelíme či nahradíme poškozenou hmotu, následuje obroušení a přelakování a nábytek je zase jako nový. A co víc, odřený starý masivní nábytek dokonce získává cennou „patinu.“ Další přidanou hodnotou masivního dřevěného nábytku je nutnost kvalifikovaného řemeslného opracování. Kvalitní masivní dřevo, to by totiž měla být především dlouhá životnost, dokonce v řádech mnoha generací.

Masivní dřevo vs. masivní dýhované materiály

Masivní dřevěné podlahy či masivní nábytek se vyrábí přímo z velkých kusů dřeva a jeho struktura je tedy celistvá. Hledáme-li zdravotně nezávadný, čistě přírodní a tedy i ekologický výrobek, pak se v masivu nemůžeme splést. Masivu totiž vyhovuje stálé prostředí bez výrazných výkyvů teplot a vzdušné vlhkosti. Tyto změny mohou mít za následek pohyb dřevěných částí. Jako preventivní opatření pak slouží speciální nástřik a kvalitní konzervace masivního dřeva námi lety prověřeným systémem EUKULA™ nebo FINALIT™.

Materiály vyrobené z masivní dýhy představují pouze jen tenkou vrstvičkou masivního dřeva, která tvoří povrch DTD nebo MDF desek. Výsledná kvalita výrobku je uspokojivá a to především díky vyspělým postupům ve výrobě. Právě proto má dýha značnou oblibu nejen u zákazníků, ale také u výrobců. Laik by na první pohled mohl mít problémy s rozeznáním dýhy od masivu, protože vzhledově jsou maximálně podobné. Kvůli ceně se pak dýha používá především pro realizace větších ploch (skříně, stoly a podobně) a však z hlediska dlouhodobého, funkčního, životnostního a renovačního toto nelze masivní dřevo s masivní dýhovanými materiály srovnat.

Odstranění a stržení podlah

Mnozí z nás vidí zásadní rozdíl v ceně. Je tomu tak, protože platíme za kvalitu dřeva. Rozhodně se ale nejedná o horentní sumy, které tvoří hranici mezi nábytkem z dýhy a masivu. V praxi si za masiv připlatíme asi o 20 až 30% více. Dýha má vyšší hmotnost a velice těžko se vyrovnává s poškozením. S ohledem na možnost opravitelnosti bychom jako trvanlivější mohli označit masiv. Oprava probíhá buď prostřednictvím vložení vysprávky, přibroušení nebo zaretušování.

Masivní dřevo sice déle vydrží, zato dýha nabízí větší tvarovou stálost. Při výrobě je dýha poddajnější a nabízí tedy designérům prostor pro realizaci krásných ohýbaných solitérů. Pro takové účely se používá speciální deska, která se nakonec podýhuje. Takto si můžeme dopřát atraktivní originální nábytek za přijatelnou cenu.

Mezi společné vlastnosti dýhy i masivu můžeme zařadit čas zpracování a rychlost montáže prvků, barevnou škálu a odstíny. Základní škálu barev udávají mořidla, která jsou pro oba materiály stejná. Také péče o nábytek je prakticky stejná. Používáme přípravky určené pro dřevo a hlavně zamezujeme kontaktu s vodou (například při přelití pokojové květiny je nutné povrch nábytku ihned otřít).

Masivní dřevo a jeho přirozené schopnosti

Masivní dřevo snadno přijímá barvu mořidel. Díky tomu můžeme snadno změnit jeho odstín. Pro zachování přirozených vlastností a vzhledu dřeva se pro jeho úpravu nepoužívají syntetické laky, ale impregnace a nátěry na přírodní bázi. Další úpravy vzhledu dřeva umožňuje široká škála přírodních laků, olejů a vosků, které dřevo zároveň zkrášlují i chrání.

Na rozdíl od dřevotřísky tedy masivní dřevo neobsahuje umělé chemické látky, což ho přímo předurčuje k použití do dětských pokojíčků a ložnic. Masiv je ideální nejen k výrobě nábytku, ale také pro schodiště, vnitřní parapety, poličky, obložení, okna, dveře apod.

Masivní dřevo vnese do interiéru kousek přírody, provoní byt vůní pryskyřice a vytvoří pocit útulnosti a pohody. Nábytek a další doplňky našeho domova, které si z masivního dřeva necháme vyrobit, jsou nejen originální a krásné, ale také pevné, kvalitní a vydrží po generace.

Povrchové dekory masivního dřeva se dají napodobit, avšak jeho specifické vlastnosti ne. Nábytek z masivního dřeva snese na rozdíl od nábytku z dřevotřísky opakované přesuny a stěhování. Při drobném poškození stačí dřevo obrousit a přelakovat, nebo použít barevné korektory. U kuchyní nebo vestavěných skříní z kvalitního masivního dřeva oceníme bytelná záda nábytku a dna zásuvek, která se ani na namáhaných místech nebudou prohýbat a odchlipovat. Dřevěný nábytek můžeme použít i do vlhkého prostředí koupelny. Nábytek k tomu určený je ošetřený speciálními nátěry, které dobře odolají vlhkosti.

Odstranění a stržení podlah

Masivní nábytek na míru z masivního dřeva si můžeme nechat vyrobit přesně do prostoru, který máme k dispozici, aniž bychom ztráceli hodiny a dny pořizováním kuchyně, která nám „sedne“ velikostí, ale bude odpovídat i našim požadavkům na funkčnost a vzhled.

Masivní nábytek na míru umožňuje praktické ukládání věcí, a díky možnosti efektivního využití každého místa rozšiřuje užitné vlastnosti interiéru. Z masivního dřeva si můžete nechat vyrobit vestavěné skříně, kuchyňské linky, příborníky, komody, postele, ložnice, dětské a obývací pokoje, stoly, stolky, předsíňové sestavy i různý zahradní nábytek. Profesionální firma je schopna vám dodat také nábytek do kanceláří, ordinací, obchodů a restaurací.

V současné době se ve volbě materiálů na výrobu podlah vracíme k těm přírodním a znovu objevujeme přirozenou krásu a teplo dřeva. Podlaha z parket z masivního dřeva má svůj osobitý charakter a nenahraditelné vlastnosti. Dřevěné parkety nejsou jen obyčejnou podlahovou krytinou, ale tvoří důležitou součást obytných prostorů, kde pomáhají vytvářet příjemnou a útulnou atmosféru.

Masivní dřevěné podlahy a informace

Výběrem podlahy z masivního dřeva vneseme do interiéru našeho domova kousek přírody. Dřevo vyzařuje pozitivní energii, navozuje pocit klidu a pohody a naplní prostor příjemným přirozeným teplem. Hlavním materiálem, který se pro výrobu parket používá, je dřevo dubové, bukové, jasanové, nebo dřevo z exotických dřevin. Dřevo každého stromu má své specifické vlastnosti, proto i podlahy z nich vyrobené.

Pro masivní dřevěné podlahy z tradičních dřevin je nejčastěji využíván dub, jehož dřevo je tvrdé a odolné. Podlaha z masivního dubového dřeva je velmi kvalitní a charakteristická příjemnými teplými barvami. Kromě dubu se masivní dřevěné podlahy vyrábí také z buku, smrku, borovice, jasanu a modřínu.

Masivní dřevěné podlahy z exotických dřevin tropických oblastí dodají každému interiéru nezaměnitelný exkluzivní vzhled a splňují i nejnáročnější požadavky uživatelů. Exotické dřeviny, které pocházejí z různých částí kontinentů, se liší barevnou kresbou a skvěle ladí s designem v rodinných domech, kancelářích, prodejnách a dalších veřejných objektech. Exotické dřeviny jsou kromě estetického a originálního vzhledu charakteristické svou tvrdostí, pevností a dlouhou životností.

Odstranění a stržení podlah

Masivní dřevěné podlahy z masivního dřeva mají extrémně dlouhou dobu životnosti. Také se pyšní různorodostí provedení jednotlivých dřevin, vzorů, obrazců a formátů. Díky tomu nabízí nespočet variant a kombinací při samotné pokládce. Masivní dřevěné podlahy se dělí na klasické parkety, lamparkety, vlysové podlahy, prkenné podlahy a mozaiky či kantovky nebo zámecké parkety.

Z hlediska masivního dřeva v zásadě rozdělujeme dřeviny a dřevo z nich těžené na měkké a tvrdé. U nás jsou nejznámějšími tuzemskými měkkými dřevinami smrk, jedle, borovice, modřín, lípa, … a tvrdými dřevinami buk, dub, bříza, ořech, třešeň, … Každý druh dřeva (každá dřevina) má své specifické vlastnosti, které zásadně ovlivňují způsob použití. Měkké dřevo se oproti tvrdému snadno opracovává, jeho odolnost je však nižší a snese tedy i nižší zátěž. Zároveň má měkké dřevo větší nároky na svou povrchovou úpravu (moření, lakování, voskování, natírání, …).

V rámci našich výrobních firem Floor Special Services® a MZ Wood s.r.o. při výrobě masivních podlah využíváme měkké i tvrdé, nové či historické tuzemské dřeviny a materiály včetně historicky obnovitelných masivních dřevěných materiálů. V zásadě přitom platí, že masivní podlaha je takřka „věčná.“ V případě poškození dlouhodobým užíváním ji snadno renovujeme broušením a následným ošetřením povrchu je dlouhodobě konzervuje. Míru opotřebení podlahy a šíři nutného zásahu by měl zhodnotit odborník za stranu naší firmy Floor Special Services® a MZ Wood s.r.o. v rámci své vstupní inspekční prohlídky.

Masivní exotické dřevo umožnuje něco opravdu zvláštního. S podlahami z exotických dřevin se dnes setkáme v jakémkoli místě na světě. U nás známe materiály jako bambus, teak, merbau, kempas, wenge, jatoba, palisander, tauri, doussie, iroko, ořech americký, ořech africký, dub černý, dub asijský, webe, zebrano, hevea, gombeira, eben, mahagon, koa, platan, olivovník, ipe a další.

Masivní exotické dřevo a jeho nezaměnitelný atraktivní vzhled, dojem exkluzivity a jedinečný šarm, nenáročnost na povrchové úpravy, minimální údržba, vysoká odolnost a tvrdost i dlouhá životnost – to jsou podlahy z exotických dřevin. Na první pohled se však od tuzemských dřevin ty exotické liší nezvyklou kresbou a barvami. V zásadě platí, že žádné jiné materiály nemohou nabídnout fantastičtější barvy, struktury a vzory než dřevo, především pak to exotické!

Masivní exotické dřevo a samotná terminologie materiálů z exotických dřevin je velice komplikovaná – jeden u nás používaný název často označuje dřevo více druhů stromů. Například pojmy MAHAGON nebo PALISANDR zahrnují široké skupiny dřevin, nikoli jen dva konkrétní druhy stromů. Navíc jsou tyto materiály vedeny každý pod celou řadou obchodních názvů různých dodavatelů, které vycházejí nejčastěji z názvosloví domorodých. Například palisandr je dnes obchodně označován jako rosewood.

Masivní dřevo a pojmem mahagon je zase označované těžké a tvrdé dřevo stromů rodů Swietenia, Myroxylon, Khaya nebo Afzelia původem z Jižní Ameriky, ale třeba i některých australských eukalyptů. Pro běžného uživatel však vystačí jednoduché objasnění – mahagonové a palisandrové materiály patří k nejdražším a nejkrásnějším na světě. V konečném důsledku pak každého zákazníka stejně nejvíc zajímá jak materiál vypadá – jakou má barvu, strukturu a vzory; jaké má vlastnosti a kde je vhodné jeho užití.

Odstranění a stržení podlah

Masivní dřevěné parketové podlahy

Parkety z masivního dřeva jsou vhodné do novostaveb i starších bytů a nemovitostí, kde jsou stále žádanější pro svůj přirozený vzhled a výborné užitné vlastnosti. Jednou z největších předností podlahy z masivních parket, je její dlouhá, takřka neomezená životnost a snadná obnovitelnost, která zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti. Životnost podlahy je ovlivněna kvalitou povrchové úpravy dřeva a prodlužuje se šetrným zacházením a obnovou odborným přebroušením. Na rozdíl od jiných podlahových krytin můžeme dřevo použité na parkety až několikrát vybrousit, natřít lakem, olejem či voskem a podlaha bude opět jako nová.

Masivní dřevěné parkety díky kvalitnímu opracování parket z masivního dřeva a jejich povrchové úpravě moderními zátěžovými laky EUKULA™ mají parkety vysoké užitné vlastnosti a hladký povrch, který se snadno udržuje. Je-li v místnosti relativní vlhkost vzduchu 40–60%, nedochází k sesychání parket, vrzání a vzniku spár mezi jednotlivými vlysy. Vyhneme se přílišnému namáčení podlahy, protože dřevo přijímá vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru, nebo k zašednutí.

Parkety z masivu jsou vhodné i pro alergiky, protože díky snadné údržbě masivních podlah jednoduše zabráníte vzniku různých alergii, které se tvoří z prachu. Předností masivních parket je schopnost absorbovat a uvolňovat vzdušnou vlhkost a tím pomáhají udržovat stabilní klima v interiéru.

Parkety z masivního dřeva mají výjimečný a originální vzhled. Dřevo může mít rozmanité povrchové úpravy – může být napuštěné tvrdými voskovými oleji EUKULA™, přírodními oleji EUKULA™, natónované do různých odstínů či natřené moderními ekologickými zátěžovými laky EUKULA™.

Masivní parketové podlahy z vícevrstvých parket dávají prostor pro rozvinutí naši fantazie a můžeme si tak sami navrhnout originální, jedinečnou podlahu. Kombinovat lze různé druhy dřevin a formátů a vytvářet z nich různé vzory. Výhodou vícevrstvých parket je přiznaná spára (mikrofáze) maskující jakékoliv mikrospáry, které vznikají při vlhkostních a teplotních změnách. Tyto vícevrstvé podlahy jsou vhodné pro náročné zákazníky, kteří hledají vysoce kvalitní výrobky pro dekoraci interiéru. Vícevrstvé parkety jsou velmi odolné, stabilní a vhodné i na pokládku podlahového topení. Působí přirozeným a vznešeným dojmem a interiéru dodají neopakovatelné exotické kouzlo.

Masivní dřevěné parkety si můžete pořídit například klasické z masivního dřeva, mozaikové parkety nebo kantovky či zámecké parkety z kvalitního dubového nebo jasanového dřeva, kde si vyberete ze široké škály vzorů a odstínů, průmyslové parkety z úzkých dubových nebo jasanových lamelek, které se skládají do čtverců nebo obdélníků bez konstrukčních spojů a lepení. Tyto parkety mají díky své tloušťce extrémně dlouhou životnost. Nebo zámecké parkety, které vytvářejí pomocí řady vzorů zajímavý efekt v místnosti, ovšem i podlahová parketová prkna přímo na míru podle přání zákazníka.

Masivní dřevění prkenné či parketové podlahy mají důležitou přednost, ke které patří jejich dlouhá životnost, která může být výrazně prodloužena správnou péčí a jejich renovací. Při případném poškození prkenných podlah či parketových podlah je můžeme obrousit, nalakovat, či naolejovat – budou opět jako nové. Taková podlaha pak vydrží i po několik generací, především pokud jsou parkety z kvalitního dřeva.

Moderní masivní parkety mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, nízkou tepelnou vodivost, takže zanechávají příjemně hřejivý pocit. Parkety zvládnou i vysokou zátěž a jednoduše se udržují. Dřevo uvolňuje i absorbuje vzdušnou vlhkost, což pozitivně ovlivňuje klima v interiéru a jsou vhodným řešením pro alergiky.

Z tradičních dřevin je na parkety nejčastěji využíván dub, jehož dřevo je tvrdé a odolné. Kromě dubu se masivní dřevěné podlahy vyrábí také z buku, smrku, borovice, jasanu a modřínu. Parkety mohou být také z exotických dřevin, které jsou charakteristické svou tvrdostí, pevností a dlouhou životností. Využívá se především merbau, teak, bambus, wenge, zebrano, ovanul (africký ořech) a iroko.

Masivní parkety se pokládají přilepením do požadovaného vzoru – například do stromečku, vazby a nebo šachovnice dle typu masivních parket – klasické / zámkové / mozaikové či kantovky. Pro reprezentativní místnosti mohou být vhodné intarzie, neboli vložený ornament v podlaze, který je tvořen různými druhy dřeva a je používán ke zvýraznění nebo oživení parketové podlahy.

Odstranění a stržení podlah

Masivní historické dřevo a jeho využití

Nejtěžší a nejtvrdší dřevo nabízí dub letní, který je nejžádanější ve vodním stavitelství. Pobytem ve vodě se jeho kladné vlastnosti většinou ještě zlepšují. Bukové dřevo je využíváno především v nábytkářství, kde zužitkujeme jeho ohebnost po ohřátí párou. Z buku se vyrábí tradiční parkety, ale i železniční pražce. Z měkkých dřevin používáme nejčastěji dřevo smrkové, které má široké použití jako stavební materiál. Používá se pro nadzemní i podzemní stavby, stožáry, sloupy, střešní a mostní konstrukce, ovšem i při výrobě nábytku.

Nevíte, co se starým dřevem? MZ-wood s.r.o. a Floor Special Services® od Vás rádi staré pro Vás již nepotřebné dřevo vykoupí. Nemáte čas, chuť a ani investice na rekonstrukci staré stodoly a jiné budovy, jejíž alespoň některé konstrukce jsou ze starého dřeva? Velmi snadno se můžete zbavit starých trámů, prken, podlah, dřeva z rekonstrukcí a demolicí. Staré dřevo se naopak hodí při rekonstrukcích historických objektů, kde je nutné zachovat původní stav a vzhled, ovšem i při stavbách nových replik dobových interiérů, kde je třeba imitovat originalitu starých staveb.

Staré dřevo, která nemá pro vás samotné žádnou cenu, má svou konkrétní hodnotu pro jiné, pokud samozřejmě nejde o již velice poškozený materiál. Například u starých podlahových prken platí – čím víc prošlapaná, tím lépe! Prodejem starého dřeva sice nezbohatnete, ale rozumně zpeněžíte materiál, který byste jinak spálili s minimálním užitkem a ještě museli rozebrat dřevěné konstrukce a palivo nařezat. Zároveň také pomůžete šikovným řemeslníkům obnovit vzhled starých domů a jejich interiérů a pomůžete rozšiřovat věhlas šikovných českých řemeslných rukou.

Společnost MZ-wood s.r.o. a Floor Special Services® vyrábí ze starého dřeva díky jeho nenapodobitelnému vzhledu jedinečné masivní dřevěné exteriéry a interiéry s kouzlem starých časů. Oprašuje tak poctivou ruční práci starých českých mistrů řemesla a skutečně zaměstnává pouze vynikající české řemeslníky.

Pro vás palivo, pro MZ-wood s.r.o. a Floor Special Services® surovina, pro kterou nelze dojít do lesa, na pilu, či do obchodu. Pro získání starého dřeva provádí firma i demolice tesařských konstrukcí starých domů, stodol, celých zemědělských stavení i průmyslových objektů zcela zdarma – respektive za protihodnotu – staré dřevo.

Vykupujeme staré dřevo – prkna, trámy, podlahy, dřevo z rekonstrukcí a demolic vašich domů a jejich interiérů, rekreačních chalup, ale i zemědělských a průmyslových budov. Materiál vykoupí a hotově uhradí přímo na místě. Dopravní náklady přitom hradí v plné výši a pokud je to třeba, provede i profesionální demontáže a demolici dřevěných konstrukcí (nikoli těžkou technikou), případně výměnu veškerých dřevěných tesařských částí domu – krovů, podlahových a trámových konstrukcí, podlahových prken, nebo dřevěného prkenného opláštění domu ze sluncem opálených prken.

Vzhledem k vysokým nákladům na dopravu se vyplatí odběr z jakékoli lokality v ČR vyšší jak 10 m3 kvalitního starého dřeva. Ovšem pokud je materiál té nejvyšší kvality, lze koupit jakékoli jeho množství. Společnost je na trhu 19 let, má dobré postavení i v zahraničí a dodrží, co slíbí – práci, termín, cenu.

Trámy musí mít obdélníkový tvar bez kulatých hran a nesmí to být kulány (bez otesávání). Líbivé a žádané je napadení starých trámů červotočem, který dělá do dřeva jen malé dírky, ovšem naprosto nežádoucí je napadení dřeva tesaříkem. Ten dělá do dřeva otvory průměru 0,5 cm a to je pak sypké. Nepřípustné je též velké množství zádlabů na několika stranách jednoho kusu, povolené jsou zádlaby nejvýše na jedné straně trámu. Důvodem k neodkoupení materiálu je samozřejmě hniloba, plíseň a napadení dřevomorkou.

Posouzení starého dřeva je vždy individuální, při osobní prohlídce. Každý materiál má díky svému stáří svá specifika, ke kterým je třeba přihlédnout. Patří mezi ně kvalita práce tesařů oné doby a v konkrétní lokalitě, napadení škůdci a hnilobou, počet zářezů a zádlabů a podobně. Peníze dostane prodávající vždy hotově před odvezením posouzeného materiálu z místa stavby. Placeno je vždy za m3 starého dřeva.

Odstranění a stržení podlah

Pokud firma provádí při odkupu starého dřeva i demolici dřevěných konstrukcí, posuzuje se hodnota dřeva i v tomto ohledu. V horším případě získá majitel objektu demolici zdarma, nevydělá však již na prodeji dřeva, v lepším případě, když je materiál vyšší kvality, je dřevo po demolici jako bonus i odkoupeno, samozřejmě však za nižší cenu – práce při demolici dřevěných konstrukcí představují nemalé náklady. Demolice ostatních – nedřevěných konstrukcí se ale neprovádí. V ideálním případě pro zákazníka firma například rozebere kompletní starou dřevěnou konstrukci stodoly.

Nejzajímavějšími objekty jsou především zemědělská stavení, stodoly, špejchary, sýpky, mlýny, sklady a sušičky chmele apod. U mnoha z těchto budov se přitom již nevyplatí jakékoli pokusy o opravu, navíc by již budovy nenašly ani praktické využití. Obzvláště v období 1948 až 1990 bylo ponecháno povětrnostním vlivům na pospas takové množství budov, že lze staré dřevo (ale i jiné stavební materiály) z těchto budov získávat ještě desítky let.

Vykupovány jsou ručně tesané dřevěné trámy z měkkého i tvrdého dřeva (smrk, borovice, modřín, dub). Ručně tesané trámy jsou většinou staré 80 let a více. Před osmdesáti lety nastoupily rámové pily a strojové opracovávání dřeva. Stáří dřeva ale není nejdůležitější podmínkou výkupu. Vykupovány jsou staré dřevěné střešní konstrukce (krovy, kleštiny, pozednice i vzpěry) a trámové konstrukce stropní a podlahové. Zajímavé jsou trámy starých krovů od profilů 15 x 12 cm a 4 metrů délky a stropní trámy od profilů 18 x 20 cm a v délkách od 2 do 14 metrů.

Pro výkup jsou též zajímavá sluncem opálená prkenná opláštění budov, čili černá, sluncem opálená prkna ze starých stodol, seníků a venkovských stavení. Černá barva není v tomto případě způsobena nátěrem, ale letitým působením slunečního záření, deště a povětrnostních vlivů. Pro výkup jsou zajímavá prkna od tloušťky 1 cm a délky 1 m

Stará a prošlapaná podlahová prkna mají též své kouzlo a praktické využití. Tato prkna byla vyráběna ze smrku, borovice, jedle, modřínu a dubu a najdou se ve starých mlýnech, sýpkách, špejcharech, skladech chmele, průmyslových a zemědělských objektech. Čím více se tato podlahová prkna používala – čím více se po podlahách chodilo – tím více nesou známky opotřebení, což je paradoxně hlavní důvod jejich koupě. Co se nelíbí vám, můžu mít svou konkrétní cenu a hodí se jinam. Minimální rozměry jednotlivých prken k výkupu jsou 3 cm tloušťky, 16 cm šířky a 2 metry délky.

Prodejem starého dřeva sice nezbohatnete, ale rozumně zpeněžíte materiál, který byste jinak spálili s minimálním užitkem a ještě museli rozebrat dřevěné konstrukce a palivo nařezat. Zároveň také pomůžete šikovným řemeslníkům obnovit vzhled starých domů a jejich interiérů a pomůžete rozšiřovat věhlas šikovných českých řemeslných rukou.

Masivní dřevo a jeho konzervace

Konzervace masivního dřeva a podlah, impregnace podlah a dlouhodobá ochrana podlah a dřevěných povrchů v rámci naší firmy vychází z nejkvalitnější vývojových technologií zcela nových nátěrových, impregnačních a olejových hmot systému EUKULA™ a FINALIT™, které splňují hlavní požadavky budoucnosti a i naši myšlenku zcela jednoduché zpracovatelnosti, opravitelnosti a obnovitelnosti povrchu bez nutnosti hloubkově přebrušovat plochu po skončení životnosti nátěru či ochrany povrchu. Nová konzervační hmota je v zásadě plast-polymerní transparentní báze či kvalitní olej a vosk, jenž se vsakuje hluboko do dřeva a je či není jemně tónován – pigmentován nebo kvalitní lak, jenž zůstává na povrchu v souměrné vrstvě. Přesné složení je patentově chráněno a je předmětem výrobního tajemství výrobců EUKULA™ a FINALIT™,

Konzervace dřevěných podlah je spojením dílčích podskupin, kterými se naše firma zabývá v rámci svých profesionálních služeb z hlediska ochrany dřeva a dřevěných povrchů. Jedná se o dílčí skupinové dělení konzervace a ochrany dřeva a dřevěných povrchů námi osvědčenými vysoce jakostními ochrannými systémy EUKULA™ a FINALIT™:

 • Impregnace dřevěných povrchů
 • Olejování dřevěných povrchů
 • Lakování dřevěných povrchů

Konzervace dřevěných podlah a povrchů a jí provedení za stranu naší firmy je prováděno prostřednictvím použití nanoproduktů a nanomateriálů, jelikož zásadní výhodou je to, že si mikroorganismy proti ochrannému efektu nejsou schopny, na rozdíl od chemických látek, vytvořit odolnost. Nátěrové a impregnační či konzervační hmoty s obsahem nanočástic vytvářejí povlaky, které nezajišťují pouze funkci ochrany povrchu předmětů před povětrnostními vlivy nebo jejich nabarvení, ale zajišťují také další škálu funkcí jako je biocidní účinek, schopnost čištění povrchu a ochranu povrchu před ultrafialovým zářením. Proto používáme tyto multifunkční konzervační hmoty, systémy a impregnace EUKULA™ a FINALIT™.

Odstranění a stržení podlah 

Podlahářský obor a odborné podlahářské práce pracují s nanotechnologií jako novým technickým oborem, který zahrnuje výzkum, vývoj, materiály a technologie). Nanotechnologie a její vznik a rozvoj umožnil rozvoj vědeckého poznání a vytvoření technických prostředků, jako je elektronový́ mikroskop, které nám umožnily zkoumat mikroskopické objekty o velikosti menší než 100 nm (jedna miliardtina metru) a manipulovat s nimi.

Konzervace podlah a přilnavost laků a ochranných nátěrových systémů a impregnací jejichž nosičem při nanášení nanočástic na podkladovou vrstvu je voda, alkohol či jiná rozpouštědla je prováděna díky nanotechnologii ve vysoké kvalitě. Tyto látky (nano částice) vytváří ochranný hydrofobní povrch, který je chemicky vázaný na podklad pomocí Van der Waalsových sil. Van der Waalsovy síly jsou interakce působící mezi libovolnými molekulami popřípadě atomy. Jejich velikost závisí na vzájemné vzdálenosti.

Nanočástice v konzervačních nátěrových hmotách jsou využívány v největší míře jako dodatečná ochrana ligninu coby pojiva celulózy v povrchové vrstvě dřeva před fotooxidací (degradací) způsobovanou ultrafialovou složkou slunečního záření (UV záření). Degradace dřeva se projevuje jeho žloutnutím a později tmavnutím až šednutím. Dřevo se pod vlivem UV záření nerozpadá, mění se jen na povrchu. Sluneční UV záření nezpůsobuje pouze povrchovou degradaci dřeva, ale obecně všech organických a mnoha syntetických materiálů. Také běžné nátěrové hmoty jako syntetické materiály již brzy po nanesení žloutnou, praskají, nebo se sprašují.

Přínosy nanočástic přidaných do nátěrových hmot EUKULA™ a FINALIT™ lze shrnout do jedenácti zásadních bodů :

 1. Fungují jako filtry s vysokými UV faktory (lze si to představit jako UV filtry v opalovacích krémech) a jejich podstatou je bránění průnikům slunečního UV záření do nátěrů a na povrch dřeva. Zvyšuje se tak životnost a stálobarevnost povrchových úprav dřeva i vlastních povrchových úprav v exteriéru i v interiéru.
 2. Životnost nátěrů lze stanovovat při nánosech v jedné až třech vrstvách na minimálně 5 let.
 3. Mohou účinkovat proti působení bakterií a hub. Transparentní stříbrné nanočástice znesnadňují látkovou výměnu mikroorganismů bez vlivu na člověka. Nebezpečné kolonie pod nátěrem jednak zanikají, jednak nemohou vznikat. Nanočástice mohou zvýšit hygienu dřeva používaného v domácnostech, kuchyních, nemocnicích a ve vlhkém prostředí. Odpadá další dlouhodobé používání biocidních látek s různou zátěží životního prostředí a některé výrobky ze dřeva nyní zakázané hygienickými předpisy se možná budou moci vrátit.
 4. Nanolaky jsou vhodné také na povrchy, se kterými přicházejí do styku děti.
 5. Laky s karbonovými nanovlákny se stávají nepoškrábatelné a otěruvzdorné.
 6. Nanolaky zlepšují protipožární vlastnosti povrchových úprav dřeva.
 7. Nátěrové hmoty s nanovlákny mohou být olejové, vodouředitelné nebo polyuretanové se zajištěním vysoké tvrdosti a dalších vlastností.
 8. Nánosy na dřevě mohou zůstat bez filmu, takže se při navíc velmi vysoké přilnavosti nemohou odlupovat a dřevu je umožněno „dýchat“.
 9. Nové technologie umožňují tolik žádanou transparentní úpravu krásného dřeva také v exteriérech. Nanočástice nemění odstíny přirozených barev dřeva.
 10. Nanolaky lze nanést jak na nové dřevo, ale také jako ochrannou vrstvu na starší, ale nepoškozené nátěry. Při nových nátěrech nanolaků lze navíc podle doporučení výrobců použít jako základ některé klasické materiály.
 11. Také běžné nebo starší lakované povrchy lze udržovat a leštit nano čistícími prostředky. Nanesená vrstva je super vodoodpudivá, dlouho zůstává čistá a má vysoký lesk.

Nátěrové hmoty se liší svým užitím, složením i výsledným efektem. K povrchové úpravě a tónování dřevěných výrobků, dřevěných podlah, dřevěných parket se používají mořidla a lazurovací laky, které zdůrazní strukturu dřeva. Hladký povrch bez nebezpečí třísek zajistí použití laku či barvy. Lak je transparentní nátěrová hmota, jež tvoří průhledný až průsvitný nátěr. Barvou rozumíme pigmentovanou nátěrovou hmotu vytvářející zpravidla neprůhledný nátěr (mimo jiné emaily). K povrchové úpravě dřeva lze použít i speciální oleje a vosky. Do skupiny nátěrových hmot patří i nástěnné malířské barvy.

Impregnace a konzervace dřevěných povrchů a základní metody ochrany dřeva před vlhkostí patří zajišťují impregnace a různé ochranné nátěry (polymery, lazury, oleje apod.). Tyto ochranné prostředky fungují na principu nasycování savých materiálů přírodními nebo chemickými látkami. Jedná se o běžně dostupnou a nejrozšířenější ochranu dřevěných povrchů, která ve větší míře zabraňuje prostupu vodních par.

Před posledním broušením podlahy a výbrusem podlahy by se měla renovovaná podlaha dobře prohlédnout a zaplnit případné spáry a trhliny. Jako plnící hmota se používá speciální spárovací tmel, který se smíchá s brusným prachem broušeného povrchu a díky tomu se dosáhne téměř stejného barevného odstínu, jako je barva broušeného povrchu. Po zaschnutí tmelící hmoty se provede poslední zbroušení a můžeme se pustit do impregnace podlahy.

Impregnace dřevěných podlah a dřevěných povrchů

Impregnace dřevěných podlah, dřevěných parket a povrchů na bázi nanoproduktů FINALIT™ s vysokým obsahem kvalitních nanočástic 2.generace obsažených impregnacích systému FINALIT™ umožňují mnohonásobně lepší kotvení filmu na povrchu dřeva (např. údajně až 10 000 krát s tzv. ASS komplexem) a odvod dešťové vody z natřeného povrchu bez jeho smáčení. (označovaný např. jako ASS povrchový ochranný systém). Na dřevo nejsou před nátěrem nano impregnace kladeny vyšší požadavky – povrch musí být pouze čistý, bez prachu a bez volné pryskyřice.

Impregnace dřevěných podlah a povrchů a jejich následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet přírodní dřevěné materiály výrazně delší dobu, jelikož povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic, které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu.

Impregnace dřeva dle norem britské certifikace IICRC a asociace NWFA a profesionálního systému ISIS™ je prováděna dle měření hydro měřiče z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace dřevěné podlahy a dřevěných povrchů. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu dřeva, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné konzervace vysoce kvalitním systémem FINALIT™.

Odstranění a stržení podlah

Impregnace dřevěných podlah a povrchů systémem FINALIT™ umožňuje z hlediska kvality a životnosti ty nejoptimálnější parametry. Vše je dáno technologickým zázemím významné rakouské společnosti Finalit Komplett-Steinpflege GmbH – specializující se na ošetřování přírodních materiálů. Řemeslný mistr s bohatými zkušenostmi p. Kurt Leidinger započal vyvíjet produkty pro dlouhodobou ochranu – impregnaci a konzervaci přírodních materiálů více jak před 50-ti lety a jeho cílem bylo vyvinout produkty, které by uměly komunikovat s látkami obsaženými přímo v přírodních materiálech. Toto vše zaštítila od roku 1999 jeho dcera a evropská znalkyně přírodních materiálů Ing. Mag. Margit Leidinger.

Impregnace a konzervace dřevěných povrchů systémem a produkty FINALIT™ jsou pro naše realizace také optimální z toho důvodu, že jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech díky jejich certifikaci. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě.

FINALIT™ je špičkou v ochranně povrchů také především díky budoucí technologii nezávadné a co nejpřirozenější ochraně povrchů a to díky tzv. plast-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost.

Konzervace povrchů systémem FINALIT™ má celosvětové renomé. K nejznámějším a nejvýznamnějším referencím patří práce prováděné na Sakkára a Cheopsově pyramidě v Egyptě, impregnace památníku princezny Diany v Hyde Park v Londýně, impregnace povrchů v kostele Frauenkirche Drážďany. Mnoho realizací je samozřejmě prováděno v Rakousku – Parlament Wien, Rakouská národní banka, nová budova nádraží Westbahnhof, Metronom v Praze 7, Úřad vlády České republiky na Praze 1, Hotel Four Seasons Praha 1 a další významné národní a mezinárodní reference.

Impregnace a konzervace dřevěných podlah a povrchů systémem FINALIT™ nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše firma tento jedinečný ochranný systém jako jediný vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí již velmi dlouhou dobu. Důvodem je nejdelší validní dlouhodobá záruka a životnost ochranných nátěrů a impregnace včetně ochranných protiskluzných bezpečnostních norem a jakostí. System FINALIT™ jako jediný na světě vyvinul a aplikuje tzv. horkou impregnaci, která se při aplikaci nahřívá na 60°-70° celsia a díky dočasné změně velikosti částic proniká hluboko do konzervovaných povrchů a jedinečně uzavírá povrchu ze vnitř ven a z venku do vnitř.

Impregnace a konzervace dřevěných podlah a povrchů se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Optická a funkční životnost je dána především 2-komponentním složením aplikační koncepce systému FINALIT™. System FINALIT™ se dělí na 3 životnostní úrovně – 3 letá ochrana / 5-ti letá ochrana / 7-10ti letá ochrana (horká impregnace). Životnost ochranných systémů je dána typem a druhem ochranné konzervace.

Odstranění a stržení podlah

Během impregnace dřevěných podlah a povrchů vzniká na povrchu materiálu prostřednictvím nanočástic (jejich molekul) hydrofobní paropropustný povrch (odpuzující vodu). Ochranné systémy obsahují takové nanočástice (molekuly), které nenesou žádný náboj. V molekule převažují nepolární vazby a tvoří tak s vodou jen málo nebo žádné vodíkové můstky, proto se ve vodě nerozpouštějí.

Impregnace dřevěných podlah, impregnace dřevěných parket a volba povrchové úpravy dřevěných podlah je ovlivněna především estetickými aspekty a každý ze systémů ochrany podlah má svou charakteristickou stránku. Vybrat si můžeme z povrchové úpravy transparentní impregnací, olejem, voskem nebo lakem.

Lakování dřevěných podlah a dřevěných parket

Laky a oleje na dřevo a korek značky EUKULA™, která byla založena v roce 1963 jsou odjakživa synonymem vysoké kvality a dlouhodobé životnosti. Od počátku se značka EUKULA™ profilovala jako specialista na povrchovou úpravu dřevěných a korkových podlah a vyráběla výhradně laky a oleje pro dřevo a korek. Během téměř 50ti let si značka EUKULA™ získala oblibu ve spoustě zemí na celém světě. Významným milníkem v historii firmy EUKULA™ byla její integrace do skupiny Dr. Schutz Group v roce 2012 a její další následný rozvoj.

Pozice značky EUKULA™ jako špičkového specialisty na povrchovou úpravu a ošetřování parket a korku je sloučením se a začleněním se do skupiny Dr. Schutz Group velkým posílením značky EUKULA™, která se etablovala do celkové podlahářské branže. Pro optimální a dokonalé zaručení kvality produkce probíhá u všech produktů EUKULA™ pravidelné testování a certifikace u významných zkušebních institutů.

EUKULA™ – to je moderní inovace, špičková kvalita a průběžné vylepšování produktových systémů, které stojí v centru vývoje a výzkumu značky EUKULA™ na prvním místě. Receptury všech produktů EUKULA™ odpovídají nejnovějším trendům, produkty jsou vyráběny pod nejpřísnějšími kvalitativními normami s důrazem na snadnou aplikaci a maximální životnost laků a olejů a jejich ohleduplnost k životnímu prostředí.

Lakování dřevěné podlahy a lakování parket systémem EUKULA™ se provádí po důkladném očištění povrchu podlahy od veškerého prachu po broušení. Můžeme použít lak na vodní bázi, nebo na bázi rozpouštědla (tyto laky se už téměř nepoužívají). Na podlahu se nanáší napřed základní lak a poté lak závěrečný, který si můžete vybrat podle požadované barvy, čirosti a tvrdosti.

Lakování podlah je nejpoužívanější variantou povrchové úpravy dřevěných podlah. Lak chrání povrch podlahy před opotřebením, vytváří hladkou plochu a zvýrazňuje vzhled dřeva a vytváří protiskluzný ochranný povrch. Lakované dřevo nepřijímá nečistotu a díky tomu se snadněji udržuje. Avšak špína a zrnka prachu z bot v laku způsobují drobné oděrky, ve kterých dřevo po určité době ztmavne. Postupnému opotřebení nemůžeme zabránit, avšak při používání vhodného čisticího prostředku můžeme opotřebení podstatně zmenšit.

Nároky na odolnost a kvalitu laku jsou v případě jeho použití na podlahovinu velmi vysoké. Většina výrobců vícevrstvých i masivních podlah však dodává podlahy již povrchově upravené. Preferovány jsou dnes laky vytvrzené ultrafialovým zářením, které splňují vysoké nároky na kvalitu lakového filmu (nanáší se v pěti až šesti vrstvách). Základní laky doporučují jednotliví výrobci na jednotlivé dřeviny v závislosti na chemických reakcích ovlivňujících barevnost dřeva.

Lakování dřevěných podlah, lakování dřevěných parket je prováděno kvalitními systémy EUKULA™ z mnoha laků různé kvality a provedení v matovém provedení, lesku, či ve vysokém lesku. Vždy je nutné dodržet základní postupy v povrchové úpravě. Obvykle se používají tři vrstvy laku, které se nanášejí ručně pomocí válečku. První vrstva je tvořena základním lakem a další dvě vrstvy lakem ochranným, přičemž se mezi každou vrstvou laku provádí broušení, aby povrch poslední vrstvy byl co nejdokonalejší.

Po nově nalakované podlaze je většinou (podle návodu výrobce) možné přecházet v ponožkách po 3 dnech, ale nábytkem může být lakovaná podlaha naplno zatížena až po 7 – 10 dnech po nanesení poslední vrstvy. Až po této době dojde k úplnému vytvrdnutí všech složek laku. Během této doby se podlahu nedoporučuje ani uklízet.

Lakování dřevěných podlah a přírodních podlah a možné urychlení procesu schnutí a konečné vytvrdnutí nového aplikovaného laku dřevěné podlahy lze dosáhnout revoluční novinkou a to použitím tzv. UV laků za stranu naší firmy. Lakové rychleschnoucí a rychletvrdnoucí laky „UV PU Siegel“ umožňují zkrátit celkový pracovní a prováděcí interval o 70%, tedy na 1/3 pracovní doby a to díky aplikaci vrstvy UV laku, kdy nutné počkat pouze cca 1-3 hodiny na úplné odpaření vody (zde záleží na aplikovaném množství) a pak může proběhnout ozařování laku UV-lampami.

Lakování dřevěných podlah speciálními UV laky „UV PU Siegel“ umožňuje pracovní tempo cca 8 m/minuta speciálními UV lampami. Po ozařování dílčích lakových vrstev (3-vrstvé nátěry) je možné ihned po ozáření UV lampami provést mezibrus mřížkou 120 a aplikovat další vrstvu laku. Ihned po konečném UV-ozáření je možné plochu ihned používat.

Možnosti použití UV laků „UV PU Siegel“ je doporučováno za stranu naši firmy pro dřevěné či korkové podlahy elastické podlahy z PVC a CV s hladkým nebo mírně strukturovaným povrchem, podlahy Linoleum, podlahy Marmoleum či minerální cementové podlahy, epoxidové a polyuretanové silnovrstvé podlahy. Závěrem je dobré sdělit, že na všechny podlahy, na které se aplikuje lak „UV PU Siegel“ musí být pevně celoplošně přilepeny k podkladu.

Olejování a voskování dřevěných podlah a parket

Olejování dřevěných podlah, olejování dřevěných parket je způsob, jak zachovat jedinečnou a přirozenou krásu dřeva, je použít jako povrchovou úpravu olej, který se vsákne do otevřených pórů dřeva. Olej dodává podlaze příjemný sametový vzhled, zvýrazňuje strukturu dřeva, nechává dřevo dýchat a podlaha se při poškození snadno opravuje. Pokud dojde k poškození podlahy, opraví se pouze poškozená část a není nutné provést broušení celé podlahy, jako u lakovaného dřeva.

Zvolit můžeme mezi UV odolným olejem a oxidačním (přírodním). V současné době jsou velmi oblíbené pigmentované oleje, kterými je možné snadno změnit odstín podlahy. Zde se doporučuje opatrnost při aplikaci tmavých odstínů na dubové dřevo, neboť při jeho mechanickém poškození světlé dřevo prosvítá do tmavého povrchu. Proto jsou vhodnější světlejší odstíny. Olej volíme kvalitní, s dlouhou trvanlivostí.

Většina exotických dřevin je tvrdší než lak, proto nemá smysl dávat něco měkčího na tvrdší materiál a olej a olejování dřeva je v tomto případě lepší. S většinou dřevin se však olej snáší dobře (až na výjimky – bambus, teak, ipe). V těchto výjimečných případech je nezbytná konzultace s firmou, která materiál dodává či vyrábí.

Odstranění a stržení podlah

Při nanášení tvrdého voskového oleje je důležité dodržet správný postup, proto by tato práce měla být provedena profesionály. Vosk se nanáší špachtlí nebo válečkem a mezi každou vrstvou se provádí broušení speciálním strojem. Po nanesení materiálu se provede padování – zapracování oleje podlahářským strojem do povrchu podlahy a odstranění zbytků oleje.

Finální fáze olejování či voskování dřevěných podlah a zapracování materiálu do podlahy je doporučeno provádět strojově a to např. leštícím strojem, talířovou bruskou. Tato metoda se doporučuje u podlah o středních a větších plochách nebo podlah s většími spárami, např. starých borových. Výhodou je, že je možné rychle namořit velké plochy a lokálně je pak nutné konzervaci aplikovat ručně, protože bezprostředně ke stěnám a do rohů se stroj nedostane.

Plochy ošetřené olejem jsou odolné proti prachu přibližně po jedné hodině, pochozí po dvou až třech hodinách a plně zatížitelné po pěti dnech. Při ošetření podlah olejem je do budoucna nutné počítat s jinou údržbou, než u podlah lakovaných. Dodržení správné péče o podlahovinu se však vrátí v úspoře za budoucí celkovou renovaci. Ošetření podlahy spočívá v jejím pravidelném stírání prostředkem přímo určeným k ošetřování olejovaných podlah.

Údržba dřevěných podlah a povrchů vyžaduje používání čistících a údržbových prostředků doporučené dodavatele podlahy či renomovanou podlahářskou firmou, zajistit vlhkost vzduchu 45 až 60% a teplotu 15 až 24 °C. Navíc mějte na paměti, že dřevu škodí náhlé teplotní výkyvy, zvýšená vlhkost a voda.

Kvalitní údržba a dlouhodobé udržení dobrého stavu dřevěné podlahy znamená vždy investici, za kterou požadujeme atraktivní vzhled a trvanlivost po celou dobu používání dřevěné podlahy. Trh dnes nabízí opravdu velký výběr, ale někdy chybí po ruce dobrý rádce, který by nám včas doporučil vhodnou metodiku údržby Vaší podlahy a tak nás v případě potřeby či Vašich dotazů neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni Vám sdělit potřebné a praktické informace, které mají dopomoci ke kvalitní údržbě Vašich podlah a její dlouhodobé životnosti a zachování dobrého vzhledu.