Dřevo vždy bylo a stále je důležitým materiálem. Ovšem každý druh dřeva má své specifické vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo se snadno opracovává a pochází většinou z jehličnatých stromů. Tvrdé dřevo získáváme především z listnatých stromů (výjimkou je například modřín). Měkká dřeva podléhají snáze hnilobě, bránit je však můžeme vhodným ošetřením (impregnací a povrchovým nátěrem).

Čištění dřevěných podlah Praha

Nejtěžší a nejtvrdší dřevo nabízí dub letní, který je nejžádanější ve vodním stavitelství. Pobytem ve vodě se jeho kladné vlastnosti většinou ještě zlepšují. Bukové dřevo je využíváno především v nábytkářství, kde zužitkujeme jeho ohebnost po ohřátí párou. Z buku se vyrábí tradiční parkety, ale i železniční pražce. Z měkkých dřevin používáme nejčastěji dřevo smrkové, které má široké použití jako stavební materiál. Používá se pro nadzemní i podzemní stavby, stožáry, sloupy, střešní a mostní konstrukce, ovšem i při výrobě nábytku.

Nevíte, co se starým dřevem? Nemáte čas, chuť a ani investice na rekonstrukci staré stodoly a jiné budovy, jejíž alespoň některé konstrukce jsou ze starého dřeva? Velmi snadno se můžete zbavit starých trámů, prken, podlah, dřeva z rekonstrukcí a demolicí. Staré dřevo se naopak hodí při rekonstrukcích historických objektů, kde je nutné zachovat původní stav a vzhled, ovšem i při stavbách nových replik dobových interiérů, kde je třeba imitovat originalitu starých staveb.

Čištění dřevěných podlah Praha

Staré dřevo, která nemá pro vás samotné žádnou cenu, má svou konkrétní hodnotu pro jiné, pokud samozřejmě nejde o již velice poškozený materiál. Například u starých podlahových prken platí – čím víc prošlapaná, tím lépe! Prodejem starého dřeva sice nezbohatnete, ale rozumně zpeněžíte materiál, který byste jinak spálili s minimálním užitkem a ještě museli rozebrat dřevěné konstrukce a palivo nařezat. Zároveň také pomůžete šikovným řemeslníkům obnovit vzhled starých domů a jejich interiérů a pomůžete rozšiřovat věhlas šikovných českých řemeslných rukou.

Společnost www.mz-wood.eu vyrábí ze starého dřeva díky jeho nenapodobitelnému vzhledu exteriéry a interiéry s kouzlem starých časů. Především se zaměřuje na dřevostavby alpského stylu. Oprašuje tak poctivou ruční práci starých českých mistrů řemesla a skutečně zaměstnává pouze vynikající české řemeslníky.

Pro vás palivo, pro www.mz-wood.eu surovina, pro kterou nelze dojít do lesa, na pilu, či do obchodu. Pro získání starého dřeva provádí firma i demolice tesařských konstrukcí starých domů, stodol, celých zemědělských stavení i průmyslových objektů zcela zdarma – respektive za protihodnotu – staré dřevo.
Vykupujeme staré dřevo – prkna, trámy, podlahy, dřevo z rekonstrukcí a demolic vašich domů a jejich interiérů, rekreačních chalup, ale i zemědělských a průmyslových budov. Materiál vykoupí a hotově uhradí přímo na místě. Dopravní náklady přitom hradí v plné výši a pokud je to třeba, provede i profesionální demontáže a demolici dřevěných konstrukcí (nikoli těžkou technikou), případně výměnu veškerých dřevěných tesařských částí domu – krovů, podlahových a trámových konstrukcí, podlahových prken, nebo dřevěného prkenného opláštění domu ze sluncem opálených prken.

Čištění dřevěných podlah Praha

Vzhledem k vysokým nákladům na dopravu se vyplatí odběr z jakékoli lokality v ČR vyšší jak 10 m3 kvalitního starého dřeva. Ovšem pokud je materiál té nejvyšší kvality, lze koupit jakékoli jeho množství. Společnost je na trhu 19 let, má dobré postavení i v zahraničí a dodrží, co slíbí – práci, termín, cenu.

Trámy musí mít obdélníkový tvar bez kulatých hran a nesmí to být kulány (bez otesávání). Líbivé a žádané je napadení starých trámů červotočem, který dělá do dřeva jen malé dírky, ovšem naprosto nežádoucí je napadení dřeva tesaříkem. Ten dělá do dřeva otvory průměru 0,5 cm a to je pak sypké. Nepřípustné je též velké množství zádlabů na několika stranách jednoho kusu, povolené jsou zádlaby nejvýše na jedné straně trámu. Důvodem k neodkoupení materiálu je samozřejmě hniloba, plíseň a napadení dřevomorkou.

Posouzení starého dřeva je vždy individuální, při osobní prohlídce. Každý materiál má díky svému stáří svá specifika, ke kterým je třeba přihlédnout. Patří mezi ně kvalita práce tesařů oné doby a v konkrétní lokalitě, napadení škůdci a hnilobou, počet zářezů a zádlabů a podobně. Peníze dostane prodávající vždy hotově před odvezením posouzeného materiálu z místa stavby. Placeno je vždy za m3 starého dřeva.

Pokud firma provádí při odkupu starého dřeva i demolici dřevěných konstrukcí, posuzuje se hodnota dřeva i v tomto ohledu. V horším případě získá majitel objektu demolici zdarma, nevydělá však již na prodeji dřeva, v lepším případě, když je materiál vyšší kvality, je dřevo po demolici jako bonus i odkoupeno, samozřejmě však za nižší cenu – práce při demolici dřevěných konstrukcí představují nemalé náklady. Demolice ostatních – nedřevěných konstrukcí se ale neprovádí. V ideálním případě pro zákazníka firma například rozebere kompletní starou dřevěnou konstrukci stodoly.

Nejzajímavějšími objekty jsou především zemědělská stavení, stodoly, špejchary, sýpky, mlýny, sklady a sušičky chmele apod. U mnoha z těchto budov se přitom již nevyplatí jakékoli pokusy o opravu, navíc by již budovy nenašly ani praktické využití. Obzvláště v období 1948 až 1990 bylo ponecháno povětrnostním vlivům na pospas takové množství budov, že lze staré dřevo (ale i jiné stavební materiály) z těchto budov získávat ještě desítky let.

Čištění dřevěných podlah Praha

Vykupovány jsou ručně tesané dřevěné trámy z měkkého i tvrdého dřeva (smrk, borovice, modřín, dub). Ručně tesané trámy jsou většinou staré 80 let a více. Před osmdesáti lety nastoupily rámové pily a strojové opracovávání dřeva. Stáří dřeva ale není nejdůležitější podmínkou výkupu. Vykupovány jsou staré dřevěné střešní konstrukce (krovy, kleštiny, pozednice i vzpěry) a trámové konstrukce stropní a podlahové. Zajímavé jsou trámy starých krovů od profilů 15 x 12 cm a 4 metrů délky a stropní trámy od profilů 18 x 20 cm a v délkách od 2 do 14 metrů.

Pro výkup jsou též zajímavá sluncem opálená prkenná opláštění budov, čili černá, sluncem opálená prkna ze starých stodol, seníků a venkovských stavení. Černá barva není v tomto případě způsobena nátěrem, ale letitým působením slunečního záření, deště a povětrnostních vlivů. Pro výkup jsou zajímavá prkna od tloušťky 1 cm a délky 1 m.

Čištění dřevěných podlah Praha

Stará a prošlapaná podlahová prkna mají též své kouzlo a praktické využití. Tato prkna byla vyráběna ze smrku, borovice, jedle, modřínu a dubu a najdou se ve starých mlýnech, sýpkách, špejcharech, skladech chmele, průmyslových a zemědělských objektech. Čím více se tato podlahová prkna používala – čím více se po podlahách chodilo – tím více nesou známky opotřebení, což je paradoxně hlavní důvod jejich koupě. Co se nelíbí vám, můžu mít svou konkrétní cenu a hodí se jinam. Minimální rozměry jednotlivých prken k výkupu jsou 3 cm tloušťky, 16 cm šířky a 2 metry délky.

Prodejem starého dřeva sice nezbohatnete, ale rozumně zpeněžíte materiál, který byste jinak spálili s minimálním užitkem a ještě museli rozebrat dřevěné konstrukce a palivo nařezat. Zároveň také pomůžete šikovným řemeslníkům obnovit vzhled starých domů a jejich interiérů a pomůžete rozšiřovat věhlas šikovných českých řemeslných rukou.