Broušení a renovace parket

Broušení parket, broušení dřevěných parket, renovace parket, renovace dřevěných parket, repase dřevěných parket, konzervace dřevěných parket zajištuje firma Podlahářský Servis® systémem ISIS Professional™. Renovace parket, broušení parket, tmelení parket, opravy parket, čištění parket, impregnace parket, protiskluzné nátěry parket, lakování dřevěných parket, olejování dřevěných parket či je zajišťováno v rámci služeb systému ISIS Professional™ naší firmou Podlahářský Servis® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC™, NWFA™ v rámci České republiky, Slovenské republiky.

Broušení a renovace parket

Broušení a renovace parket je prováděna patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a metodami mechanické renovace HTC, LÄGER, Wirbel, Mosmatic, EUKULA, FINALIT, Dr. Schutz na základě odborných a profesně způsobilých školení a dle přísných certifikačních norem institutu IICRC™, NWFA™ v rámci České republiky, Slovenské republiky naší firmou Podlahářský Servis®.

Parketa musí snést opravdu hodně, naše nároky na ni jsou obrovské. Roky po ní budeme chodit a šoupat nábytkem. Musíme ji často uklízet, ale chceme s tím mít co nejméně práce. A k tomu by se nám parketa měla také líbit stejně jako každému, kdo k nám přijde na návštěvu. Z tohoto důvodu je základní předpoklad pro udržení dlouhodobé životnosti dřevěných parket provedení profesionální renovace, ochrany a konzervace dřevěných parket.

Broušení a renovace parket

Podlahářský Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí parketářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Británie a Německa.

Broušení dřevěných parket, renovace dřevěných parket, impregnace parket je prováděna v rámci našeho estetického přístupu a vnímání povrchů naší firmy a přímo souvisí s architektonickým vnímáním. V rámci námi odborně prováděných prací a úkonů je zapotřebí znát význam slov a jejich různých spojeních tak jako tomu je v architektuře. Pokud známe význam tvarů, postav, barev, materiálů, proporcí, jsme připraveni a z velké části schopni „číst“ architektonická, umělecká, řemeslná i umělecká díla především záměry tvůrců, projektantů, architektů, stavitelů aj. Architektura nás obklopuje téměř všude a umět v ní číst je nejen odborně způsobilou povinností naší firmy, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Broušení a renovace parket

Parketářské a řemeslné práce jsou prováděny za stranu pracovníků a řemeslníků naší firmy dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu dřevěných a přírodních povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Broušení a renovace parketTato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích podlahářských standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Potřebujete zajistit broušení dřevěných parket, broušení masivních parket, renovaci parket ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Broušení parket Praha, broušení parket Brno, broušení parket Plzeň, broušení parket Mělník, broušení parket Česká lípa, broušení parket Mladá Boleslav, broušení parket Liberec, broušení parket Ústí nad Labem, broušení parket Děčín, broušení parket Kladno, broušení parket Benešov, broušení parket Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit dle Vámi požadovaného rozsahu realizace v dodací lhůtě dle vzájemné dohody na základě Vaší objednávky.

Broušení a renovace parket

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických dřeva, dřevěných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, broušení, čištění a údržbu dřevěných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Broušení a renovace parket

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové a bytové renovace a čištění dřevěných povrchů.

Broušení a renovace parket

Renovace a broušení parket a inspekce parket

Broušení dřevěných parket, renovace masivních parket a inspekce parket je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu dřeva a její inspekce. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním dřevěných a keramických a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Broušení dřevěných parket, renovace masivních parket a inspekce parket má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce dřevo materiálů a stavu dřeva je zjištěno, že každý povrch má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takových to případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Broušení dřevěných parket, renovace masivních parket a odborná vstupní inspekce dřeva pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležitá proto, aby Vaše dřevěné povrchy byly řádně a kvalitně shlédnuty a prozkoumány a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému ISIS Professional™. Výběr a doporučení určité technologie vždy závisí nejen na současném stavu dřevěných, přírodních, obkladových povrchů, ale i na množství jiných faktorů – na konkrétní situaci, v níž se materiál nachází, na hodnotách, které mají být zachovány nebo vytvořeny (což je a bude aktuální zvláště u památkově chráněných budov), na solventnosti vlastníka atd. Podat jednoduchý a jednoznačný návod na výběr technologie není lehké, lze především zformulovat určité zásady a na základě nich zpracovat technologická a prováděcí doporučení.

Broušení a renovace parket

Broušení dřevěných parket, renovace masivních parket a inspekce parket a parketářské práce a filozofie naší firmy Podlahářský Servis® se zaměřuje na vhodnou a optimální balanci mezi tradičními postupy a moderními technologickými postupy a to přinejmenším jejich optimálním propojením. Důvodem je fakt, že používání tradičních technologií se stalo a stává a bude stávat jedním z předpokladů profesionální a odborně způsobilé obnovy původních památkových hodnot budov a objektů či prostor a to např. jejich vzhledu kloubící se změnou současného a budoucího životního stylu a vývoje potřeb využití objektů a povrchů.

Broušení dřevěných parket, renovace masivních parket a inspekce parket vyžaduje pro renomované parketářské a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie parket), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a dřevěné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Broušení a renovace parket

Renovace dřevěných parket a vstupní informace

K nejkrásnějším parketám na našem trhu patří ty z přírodních materiálů. Nic nedodá interiéru tak příjemný a přirozený nádech. Standardně se používají dřevěné parkety, kterých stále přibývají různé variace. Pro moderněji zaměřené interiéry můžeme využít i krásnou kresbu exotických dřev, která jsou již dostupná i za příznivé ceny. Tím ovšem výběr rozhodně nekončí. Neměli bychom zapomenout na korkové parkety, netradiční bambus a další.

Pro výběr dřevěné parkety musíme mít jasno v nárocích na ně. Jiné druhy se hodí pro systém parketového vytápění, některé druhy mají snazší způsob údržby, jiné nabízí vysokou odolnost a použití i pro komerční prostory. Směrodatná hlediska přináší i skladba parkety a typ povrchové úpravy. Další perspektivy udávají možnosti renovace parkety a samozřejmě designová nabídka barev, struktur a kresby.

Dřevěné parkety tvoří stálici na trhu parketových krytin. Stejně jako v jiných odvětvích ale musí tento tradiční materiál odpovídat moderním nárokům. Technologie výroby dřevěných parket přináší vysoce kvalitní produkty. Které to jsou? Můžeme si vybrat například z dvouvrstvých, třívrstvých, masivních nebo mozaikových parket.

Broušení a renovace parket

Renovace a broušení parkety a načasování takovýchto úkonů záleží na tom, jak o ni bylo pečováno a v jakém je stavu. Parketa se obvykle brousí jednou za 10 až 20 let. Renovace dřevěné parkety zahrnuje úkony, kterými ze staré nefunkční parkety vytvoříme parketu, která vypadá jako nová. Parketové dílce a spodní část dřevěné parkety se zpevní a v případě potřeby částečně vymění. Vytmelí se spáry a parketa se přebrousí a nalakuje, či navoskuje.

Úvodem je na místě připomenout těm, kteří by se chtěli vzdát touhy po dřevěné, ať už masivní či vrstvené podlaze, jen proto, že se obává náročné údržby, bylo by to zbytečné! V dnešní době je na trhu obrovské množství kvalitních laků a olejů, jejichž následná údržba není nijak složitá. Postačí parketu udržovat prostředky na to určenými. Podle provozního zatížení parkety 1 až 4 do roka ošetřit a tím i oživit povrch speciálním prostředkem např. EUKU Refresher aj. z profesionální řady EUKULA™ system.

Broušení a renovace parket

Broušení dřevěných parket a objednávka

Objednávka renovace dřevěných parket, broušení masivních parket, impregnace přírodních parket a podlahářských prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné renovaci parket objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky renovace parket a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Broušení a renovace parketAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a její rozsah
 3. Materiál a typ dřeva
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Renovace dřevěných parket a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se parketa nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení broušení dřevěných parket, renovace masivních parket, repase plovoucích parket a parketářské práce vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Broušení a renovace parketAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka renovace a broušení parket vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Broušení a renovace parket

Renovace a broušení dřevěných parket

Dřevěné parkety jsou velmi rozšířeným typem podlah a to proto, že dřevo jako přírodní materiál vyvolává v člověku pocit tepla, pohodlí a harmonie. Pocit tepla je způsoben nízkou tepelnou vodivostí, takže bosou nohou vnímáme dřevěnou parketu jako příjemně teplou.

Parketové dřevěné parkety – dříve byly parkety spojovány do stromečků, dnes se skládají do čtverců. Vlysové dřevěné parkety – parketa je seskládaná z jednotlivých prkének do různých tvarů, nejčastěji stromečku. Dříve se přibíjela hřebíky na podklad, dnes se lepí k betonovému podkladu speciálním lepidlem.

Celým názvem se jedná o parketové vlysy s perem a drážkou. Parketové dílce mají možnost vytváření různých vzorů (klasický řemen, různé stromečkové vzory, čtverce, rámečky s výplněmi, rybinové vzory a mnoho dalších) a kombinací dřevin. Většinou též bez povrchové úpravy.

Nádherné parketové podlahy na zámcích dokazují, jak je tato podlahovina odolná a renovovatelná. Jejich renovace je možná až mnohonásobně v závislosti na tloušťce parketových dílců. Renovace parket je ale obzvláště náročná na ošetření spár. Pokud je stačí jen vytmelit a přebrousit, máme vyhráno. V opačném případě je ale třeba parkety sejmout, vyčistit ze spodní strany, připravit podklad, znova je položit a až poté se brousí a tmelí. Na první pohled náročné, ale má to výhodu snadné výměny poškozených dílců a opět – zachování původního materiálu v co největší míře.

Dubové parketové podlahy jsou symbolem houževnatosti a trvanlivosti, a to díky vysokému obsahu tříslovin. Hodí se do frekventovaných a namáhaných prostor, jako jsou kuchyně, chodby a obývací pokoje. Dubovou podlahu poznáte na první pohled, má totiž nezaměnitelnou kresbu.

Na smrkové parketové podlahy přesně sedí rčení za málo peněz hodně muziky. Okouzlí vás svou příjemně jemnou světlou kresbou, která perfektně doplní tmavší interiér. Kdo má rád kontrast, pro toho je právě smrk tou nejlepší volbou. Podobné vlastnosti jako smrk, ale výraznější kresbu s letokruhy a suky má pak severská borovice, která je ideální třeba do bytu v nordic stylu. Její světle žlutorůžová barva navozuje pocit útulnosti a tepla.

Nenáročná, ale přesto zajímavá dřevěná podlaha je např. sibiřský modřín. Jeho načervenalý nádech ve vás vyvolá klid a nastolí harmonii v celém interiéru. Oceníte především jeho tmavší červené jádro, které vystupuje na světlý povrch v podobě nepravidelných suků. Ještě houževnatější a odolnější jsou potom jasanové podlahy, které můžete využívat dokonce i v koupelně nebo v sauně. Tepelně upravené dřevo, tzv. thermojasan získává teplou čokoládovou barvu, kterou doporučujeme uchovat pravidelným lakováním nebo olejováním. Další výhodou thermojasanu je jeho imunita vůči plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.

Broušení a renovace parket

Masivní dřevěné parkety se dělí na lamparkety, vlisy, prkna a mozaiky. Pro všechny tyto krytiny všeobecně platí, že mají snad nejdelší dobu životnosti. Kromě toho se pyšní různorodostí povedení jednotlivých dřevin, vzorů, obrazců, formátů a díky tomu vám nabízí nespočet variant a kombinací při samotné pokládce. Měkké dřeviny jako smrk či borovice se nejčastěji pokládají na rošt přišroubováním do pera. Ostatní druhy se celoplošně lepí k podkladu. Volba povrchové varianty (olej, voskový olej, lak) vždy závisí především na tom, do jakých prostor bude krytina instalována. Typ dřeviny by měl být vybírán podle několika měřítek – podle rozměrové stálosti (tzv. procento sesychání), hustoty dřeva na m3 a tvrdosti podle Brynela. Dlouhou životnost navíc podtrhuje ještě možnost mnohonásobné renovace.

Broušení a renovace parket

Broušení a renovace dřevěných parket

Broušení parket se určuje podle síly nášlapné vrstvy, kolik renovací (broušení) tato parketa snese. Při každém broušení se ubrousí přibližně 1 mm. Každý druh dřevěné vrstvené parkety je však navržen tak, aby snesl minimálně tři broušení. Za předpokladu, že interval renovací je v běžné domácnosti cca 7-10 let, je životnost této parkety (při zajištění správných klimatických podmínek) přibližně 25 let.

Renovace dřevěných parket je složena z několika úkonů jdoucích po sobě – hovoříme o pracovním postupu. Odborník začne základním přebroušením, kdy parketu srovná, poté pokračuje jemným broušením, tmelením (pokud je to u konkrétního druhu parkety třeba) a opět přebroušením a povrchovými úpravami (oleje, vosky, laky – synteticky ředěné laky již vymizely a používají se výhradně vodou ředitelné). Použití finální povrchové vrstvy parkety je závislé na tom, jak budeme parketu využívat, jaká bude její zátěž a jak ji chceme udržovat. Důležité je též hledisko pohledové kvality parkety, povrchová úprava může, ale nemusí změnit vzhled konkrétního masivního dřeva. A v tomto případě bereme v úvahu i povrchovou úpravu ostatních dřevěných prvků v místnosti (odstíny, mat, lesk, …).

Broušení a renovace parket

Broušení parket diamantovými nástroji EZ SL 30 a 50 patentním systémem firmy HTC | EZ Wood™ je doporučeno pro odstranění starého laku a oleje. Dále se mohou využívat pro vyrovnání parkety. Nástroje by měly být vždy používané společně s flexibilním unašečem. Pokud již máme starou vrstvu parkety odstraněnou, použijeme brusný́ papír a pokračujte v broušení papírem s menší hrubostí.

Brusná technologie HTC EZ Wood systems a její výhody:

 • Broušení a renovace parketUnikátní technologie umožňuje použití hrubých diamantů v kompozitním diamantovém nástroji
 • Umožňuje jemné broušení povrchů
 • Přináší větší efektivitu brusných kroků
 • Dosahuje kvalitnější homogenní struktury
 • Dosahu rychlejší proces broušení a renovace
 • Umožnuje použití nástrojů jako prvního kroku

Broušení dřevěných parket se provádí (až na výjimky) nejen u starých, ale i u nových dřevěných parket. Čili naše dřevěná parketa (třeba parkety) si to po mnoha desítkách let pouze zopakuje. Ovšem liší se způsob broušení a použité technologie u jednotlivých druhů masivních dřevěných parket. Přebrousit lze i plovoucí dřevěnou parketu, ale je třeba použít tříkotoučovou brusku s planetovým převodem, která brousí na plocho, jemně a šetrně. Při broušení dřevěné parkety odstraňujeme přechody mezi parketovými prvky, abychom dosáhli maximální rovinnosti parkety. A zároveň odstraňujeme znečištěný, drsný a jinak poničený povrch parkety. Broušení se prování několika brusnými kotouči, od nejhrubšího až po nejjemnější.

Broušení a renovace parket

Broušení parket, broušení dřevěných parket bez pořádné brusky na parkety se při broušení dřevěných parket nelze obejít. Naše firma pracuje se systémem patentní unikátní švédské technologie HTC a běžně dostupným systémy BONA a LÄGLER Brusky na parkety jsou pásové, válcové, okrajové, jednokotoučové, tříkotoučové a talířové.

Broušení parket, broušení dřevěných parket se odstraní přechody mezi parketovými prkny a u staré parkety i nečistoty a poničený povrch parkety. Před zahájení broušení je parketu nutné zabavit nečistot a vystouplých hřebíků, pokud je jimi kotvena. Broušení se provádí v několika fázích brusnými kotouči, od nejhrubšího po nejjemnější, ideálně bruskou s lapačem prachu, takže nevznikne žádný nepořádek. Broušení musí probíhat v přesně zadaných směrech. Nutné je též pečlivě zbrousit okraje (parketa u stěn místnosti a v rozích). Brousí se silně znečištěné, nebo mechanicky poškozené parkety, které byly v minulosti lakovány a je třeba starý lak odstranit a prkna znovu povrchově ošetřit. Zbroušením parket dosáhneme všech původních vlastností dřeva a takto upravený materiál je připravený pro lakování, voskování, nebo impregnaci.

Broušení a renovace parket

Před posledním výbrusem by se měla renovovaná parketa dobře prohlédnout a zaplnit případné spáry a trhliny. Jako plnící hmota se používá speciální spárovací tmel, který se smíchá s brusným prachem broušeného povrchu a díky tomu se dosáhne téměř stejného barevného odstínu, jako je barva broušeného povrchu. Po zaschnutí tmelící hmoty se provede poslední zbroušení a můžeme se pustit do impregnace parkety.

Tmelení parkety provádíme před posledním nejjemnějším výbrusem. Parketu důkladně prohlédneme, zjistíme výskyt trhlin a příliš širokých spár a tmelíme. Používá se speciální spárovací tmel, který se smíchává s brusným prachem právě broušeného povrchu. Dosáhneme tak téměř stejného barevného odstínu výplně spáry, jako má zbroušený povrch dřeva. Až po zaschnutí tmelu provádíme poslední výbrus. Po posledním broušení vypadá parketa jako nová, je rovná, čistá a nejsou na ní patrné žádné spáry či mezery.

Před zahájením povrchové úpravy musíme parketu důkladně vyčistit. Odsátý musí být i ten nejjemnější prach. Lakováním parkety (dnes se již zásadně používají vodou ředitelné), lze dosáhnout různých odstínů parkety, ale i tvrdosti a pružnosti povrchu a tedy odolnosti. Vliv hraje i výběr podle odolnosti vůči roztokům a chemikáliím. Do silně zatěžovaných prostor je vhodný odolnější povrch, ve svém domově zase oceníme povrch měkčí.

Vosky a oleje jsou oproti laku v mnohém výhodnější. Například při lokálním poškození povrchu provedeme snadno lokální opravu, což je u lakované parkety takřka nemožné. Pokazit zrenovovanou parketu nevhodnou aplikací finální povrchové vrstvy nemůžete pouze v případě, že necháte renovaci parkety na odbornících, kterými disponuje naše firma Podlahářský Servis®. Po důkladné brusné renovaci a kvalitní konzervační ochraně a pravidelné kvalitní údržbě může parketa sloužit bez potřeby další renovace desítky let.

Broušení a renovace parket

Impregnace a konzervace dřevěných parket

Konzervace parket, impregnace parket a dlouhodobá ochrana parket a dřevěných povrchů v rámci naší firmy vychází z nejkvalitnější vývojových technologií zcela nových nátěrových, impregnačních a olejových hmot systému EUKULA™ a FINALIT™, které splňují hlavní požadavky budoucnosti a i naši myšlenku zcela jednoduché zpracovatelnosti, opravitelnosti a obnovitelnosti povrchu bez nutnosti hloubkově přebrušovat plochu po skončení životnosti nátěru či ochrany povrchu. Nová konzervační hmota je v zásadě plast-polymerní transparentní báze či kvalitní olej a vosk, jenž se vsakuje hluboko do dřeva a je či není jemně tónován – pigmentován nebo kvalitní lak, jenž zůstává na povrchu v souměrné vrstvě. Přesné složení je patentově chráněno a je předmětem výrobního tajemství výrobců EUKULA™ a FINALIT™,

Konzervace dřevěných parket je spojením dílčích podskupin, kterými se naše firma zabývá v rámci svých profesionálních služeb z hlediska ochrany dřeva a dřevěných povrchů. Jedná se o dílčí skupinové dělení konzervace a ochrany dřeva a dřevěných povrchů námi osvědčenými vysoce jakostními ochrannými systémy EUKULA™ a FINALIT™:

 • Impregnace dřevěných povrchů
 • Olejování dřevěných povrchů
 • Lakování dřevěných povrchů

Konzervace dřevěných parket a povrchů a jí provedení za stranu naší firmy je prováděno prostřednictvím použití nanoproduktů a nanomateriálů, jelikož zásadní výhodou je to, že si mikroorganismy proti ochrannému efektu nejsou schopny, na rozdíl od chemických látek, vytvořit odolnost. Nátěrové a impregnační či konzervační hmoty s obsahem nanočástic vytvářejí povlaky, které nezajišťují pouze funkci ochrany povrchu předmětů před povětrnostními vlivy nebo jejich nabarvení, ale zajišťují také další škálu funkcí jako je biocidní účinek, schopnost čištění povrchu a ochranu povrchu před ultrafialovým zářením. Proto používáme tyto multifunkční konzervační hmoty, systémy a impregnace EUKULA™ a FINALIT™.

Broušení a renovace parket

Podlahářský obor a odborné parketářské práce pracují s nanotechnologií jako novým technickým oborem, který zahrnuje výzkum, vývoj, materiály a technologie). Nanotechnologie a její vznik a rozvoj umožnil rozvoj vědeckého poznání a vytvoření technických prostředků, jako je elektronový́ mikroskop, které nám umožnily zkoumat mikroskopické objekty o velikosti menší než 100 nm (jedna miliardtina metru) a manipulovat s nimi.

Konzervace parket a přilnavost laků a ochranných nátěrových systémů a impregnací jejichž nosičem při nanášení nanočástic na podkladovou vrstvu je voda, alkohol či jiná rozpouštědla je prováděna díky nanotechnologii ve vysoké kvalitě. Tyto látky (nano částice) vytváří ochranný hydrofobní povrch, který je chemicky vázaný na podklad pomocí Van der Waalsových sil. Van der Waalsovy síly jsou interakce působící mezi libovolnými molekulami popřípadě atomy. Jejich velikost závisí na vzájemné vzdálenosti.

Nanočástice v konzervačních nátěrových hmotách jsou využívány v největší míře jako dodatečná ochrana ligninu coby pojiva celulózy v povrchové vrstvě dřeva před fotooxidací (degradací) způsobovanou ultrafialovou složkou slunečního záření (UV záření). Degradace dřeva se projevuje jeho žloutnutím a později tmavnutím až šednutím. Dřevo se pod vlivem UV záření nerozpadá, mění se jen na povrchu. Sluneční UV záření nezpůsobuje pouze povrchovou degradaci dřeva, ale obecně všech organických a mnoha syntetických materiálů. Také běžné nátěrové hmoty jako syntetické materiály již brzy po nanesení žloutnou, praskají, nebo se sprašují.

Broušení a renovace parket

Přínosy nanočástic přidaných do nátěrových hmot EUKULA™ a FINALIT™ lze shrnout do jedenácti zásadních bodů :

 1. Fungují jako filtry s vysokými UV faktory (lze si to představit jako UV filtry v opalovacích krémech) a jejich podstatou je bránění průnikům slunečního UV záření do nátěrů a na povrch dřeva. Zvyšuje se tak životnost a stálobarevnost povrchových úprav dřeva i vlastních povrchových úprav v exteriéru i v interiéru.
 2. Životnost nátěrů lze stanovovat při nánosech v jedné až třech vrstvách na minimálně 5 let.
 3. Mohou účinkovat proti působení bakterií a hub. Transparentní stříbrné nanočástice znesnadňují látkovou výměnu mikroorganismů bez vlivu na člověka. Nebezpečné kolonie pod nátěrem jednak zanikají, jednak nemohou vznikat. Nanočástice mohou zvýšit hygienu dřeva používaného v domácnostech, kuchyních, nemocnicích a ve vlhkém prostředí. Odpadá další dlouhodobé používání biocidních látek s různou zátěží životního prostředí a některé výrobky ze dřeva nyní zakázané hygienickými předpisy se možná budou moci vrátit.
 4. Nanolaky jsou vhodné také na povrchy, se kterými přicházejí do styku děti.
 5. Laky s karbonovými nanovlákny se stávají nepoškrábatelné a otěruvzdorné.
 6. Nanolaky zlepšují protipožární vlastnosti povrchových úprav dřeva.
 7. Nátěrové hmoty s nanovlákny mohou být olejové, vodouředitelné nebo polyuretanové se zajištěním vysoké tvrdosti a dalších vlastností.
 8. Nánosy na dřevě mohou zůstat bez filmu, takže se při navíc velmi vysoké přilnavosti nemohou odlupovat a dřevu je umožněno „dýchat“.
 9. Nové technologie umožňují tolik žádanou transparentní úpravu krásného dřeva také v exteriérech. Nanočástice nemění odstíny přirozených barev dřeva.
 10. Nanolaky lze nanést jak na nové dřevo, ale také jako ochrannou vrstvu na starší, ale nepoškozené nátěry. Při nových nátěrech nanolaků lze navíc podle doporučení výrobců použít jako základ některé klasické materiály.
 11. Také běžné nebo starší lakované povrchy lze udržovat a leštit nano čistícími prostředky. Nanesená vrstva je super vodoodpudivá, dlouho zůstává čistá a má vysoký lesk.

Broušení a renovace parket

Nátěrové hmoty se liší svým užitím, složením i výsledným efektem. K povrchové úpravě a tónování dřevěných výrobků, dřevěných parket, dřevěných parket se používají mořidla a lazurovací laky, které zdůrazní strukturu dřeva. Hladký povrch bez nebezpečí třísek zajistí použití laku či barvy. Lak je transparentní nátěrová hmota, jež tvoří průhledný až průsvitný nátěr. Barvou rozumíme pigmentovanou nátěrovou hmotu vytvářející zpravidla neprůhledný nátěr (mimo jiné emaily). K povrchové úpravě dřeva lze použít i speciální oleje a vosky. Do skupiny nátěrových hmot patří i nástěnné malířské barvy.

Impregnace a konzervace dřevěných povrchů a základní metody ochrany dřeva před vlhkostí patří zajišťují impregnace a různé ochranné nátěry (polymery, lazury, oleje apod.). Tyto ochranné prostředky fungují na principu nasycování savých materiálů přírodními nebo chemickými látkami. Jedná se o běžně dostupnou a nejrozšířenější ochranu dřevěných povrchů, která ve větší míře zabraňuje prostupu vodních par.

Před posledním broušením parkety a výbrusem parkety by se měla renovovaná parketa dobře prohlédnout a zaplnit případné spáry a trhliny. Jako plnící hmota se používá speciální spárovací tmel, který se smíchá s brusným prachem broušeného povrchu a díky tomu se dosáhne téměř stejného barevného odstínu, jako je barva broušeného povrchu. Po zaschnutí tmelící hmoty se provede poslední zbroušení a můžeme se pustit do impregnace parkety.

Impregnace dřevěných parket a dřevěných povrchů

Broušení a renovace parket

Impregnace dřevěných parket, dřevěných parket a povrchů na bázi nanoproduktů FINALIT™ s vysokým obsahem kvalitních nanočástic 2.generace obsažených impregnacích systému FINALIT™ umožňují mnohonásobně lepší kotvení filmu na povrchu dřeva (např. údajně až 10 000 krát s tzv. ASS komplexem) a odvod dešťové vody z natřeného povrchu bez jeho smáčení. (označovaný např. jako ASS povrchový ochranný systém). Na dřevo nejsou před nátěrem nano impregnace kladeny vyšší požadavky – povrch musí být pouze čistý, bez prachu a bez volné pryskyřice.

Impregnace dřevěných parket a povrchů a jejich následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet přírodní dřevěné materiály výrazně delší dobu, jelikož povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic, které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu.

Impregnace dřeva dle norem britské certifikace IICRC a asociace NWFA a profesionálního systému ISIS™ je prováděna dle měření hydro měřiče z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace dřevěné parkety a dřevěných povrchů. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu dřeva, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné konzervace vysoce kvalitním systémem FINALIT™.

Broušení a renovace parket

Impregnace dřevěných parket a povrchů systémem FINALIT™ umožňuje z hlediska kvality a životnosti ty nejoptimálnější parametry. Vše je dáno technologickým zázemím významné rakouské společnosti Finalit Komplett-Steinpflege GmbH – specializující se na ošetřování přírodních materiálů. Řemeslný mistr s bohatými zkušenostmi p. Kurt Leidinger započal vyvíjet produkty pro dlouhodobou ochranu – impregnaci a konzervaci přírodních materiálů více jak před 50-ti lety a jeho cílem bylo vyvinout produkty, které by uměly komunikovat s látkami obsaženými přímo v přírodních materiálech. Toto vše zaštítila od roku 1999 jeho dcera a evropská znalkyně přírodních materiálů Ing. Mag. Margit Leidinger.

Impregnace a konzervace dřevěných povrchů systémem a produkty FINALIT™ jsou pro naše realizace také optimální z toho důvodu, že jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech díky jejich certifikaci. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě.

FINALIT™ je špičkou v ochranně povrchů také především díky budoucí technologii nezávadné a co nejpřirozenější ochraně povrchů a to díky tzv. plast-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost.

Konzervace povrchů systémem FINALIT™ má celosvětové renomé. K nejznámějším a nejvýznamnějším referencím patří práce prováděné na Sakkára a Cheopsově pyramidě v Egyptě, impregnace památníku princezny Diany v Hyde Park v Londýně, impregnace povrchů v kostele Frauenkirche Drážďany. Mnoho realizací je samozřejmě prováděno v Rakousku – Parlament Wien, Rakouská národní banka, nová budova nádraží Westbahnhof, Metronom v Praze 7, Úřad vlády České republiky na Praze 1, Hotel Four Seasons Praha 1 a další významné národní a mezinárodní reference.

Broušení a renovace parket

Impregnace a konzervace dřevěných parket a povrchů systémem FINALIT™ nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše firma tento jedinečný ochranný systém jako jediný vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí již velmi dlouhou dobu. Důvodem je nejdelší validní dlouhodobá záruka a životnost ochranných nátěrů a impregnace včetně ochranných protiskluzných bezpečnostních norem a jakostí. System FINALIT™ jako jediný na světě vyvinul a aplikuje tzv. horkou impregnaci, která se při aplikaci nahřívá na 60°-70° celsia a díky dočasné změně velikosti částic proniká hluboko do konzervovaných povrchů a jedinečně uzavírá povrchu ze vnitř ven a z venku do vnitř.

Impregnace a konzervace dřevěných parket a povrchů se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Optická a funkční životnost je dána především 2-komponentním složením aplikační koncepce systému FINALIT™. System FINALIT™ se dělí na 3 životnostní úrovně – 3 letá ochrana / 5-ti letá ochrana / 7-10ti letá ochrana (horká impregnace). Životnost ochranných systémů je dána typem a druhem ochranné konzervace.

Broušení a renovace parket

Během impregnace dřevěných parket a povrchů vzniká na povrchu materiálu prostřednictvím nanočástic (jejich molekul) hydrofobní paropropustný povrch (odpuzující vodu). Ochranné systémy obsahují takové nanočástice (molekuly), které nenesou žádný náboj. V molekule převažují nepolární vazby a tvoří tak s vodou jen málo nebo žádné vodíkové můstky, proto se ve vodě nerozpouštějí.

Impregnace dřevěných parket, impregnace dřevěných parket a volba povrchové úpravy dřevěných parket je ovlivněna především estetickými aspekty a každý ze systémů ochrany parket má svou charakteristickou stránku. Vybrat si můžeme z povrchové úpravy transparentní impregnací, olejem, voskem nebo lakem.

Broušení a renovace parket

Lakování dřevěných parket a dřevěných povrchů

Laky a oleje na dřevo a korek značky EUKULA™, která byla založena v roce 1963 jsou odjakživa synonymem vysoké kvality a dlouhodobé životnosti. Od počátku se značka EUKULA™ profilovala jako specialista na povrchovou úpravu dřevěných a korkových parket a vyráběla výhradně laky a oleje pro dřevo a korek. Během téměř 50ti let si značka EUKULA™ získala oblibu ve spoustě zemí na celém světě. Významným milníkem v historii firmy EUKULA™ byla její integrace do skupiny Dr. Schutz Group v roce 2012 a její další následný rozvoj.

Pozice značky EUKULA™ jako špičkového specialisty na povrchovou úpravu a ošetřování parket a korku je sloučením se a začleněním se do skupiny Dr. Schutz Group velkým posílením značky EUKULA™, která se etablovala do celkové parketářské branže. Pro optimální a dokonalé zaručení kvality produkce probíhá u všech produktů EUKULA™ pravidelné testování a certifikace u významných zkušebních institutů.

EUKULA™ – to je moderní inovace, špičková kvalita a průběžné vylepšování produktových systémů, které stojí v centru vývoje a výzkumu značky EUKULA™ na prvním místě. Receptury všech produktů EUKULA™ odpovídají nejnovějším trendům, produkty jsou vyráběny pod nejpřísnějšími kvalitativními normami s důrazem na snadnou aplikaci a maximální životnost laků a olejů a jejich ohleduplnost k životnímu prostředí.

Lakování dřevěné parkety a lakování parket systémem EUKULA™ se provádí po důkladném očištění povrchu parkety od veškerého prachu po broušení. Můžeme použít lak na vodní bázi, nebo na bázi rozpouštědla (tyto laky se už téměř nepoužívají). Na parketu se nanáší napřed základní lak a poté lak závěrečný, který si můžete vybrat podle požadované barvy, čirosti a tvrdosti.

Lakování parket je nejpoužívanější variantou povrchové úpravy dřevěných parket. Lak chrání povrch parkety před opotřebením, vytváří hladkou plochu a zvýrazňuje vzhled dřeva a vytváří protiskluzný ochranný povrch. Lakované dřevo nepřijímá nečistotu a díky tomu se snadněji udržuje. Avšak špína a zrnka prachu z bot v laku způsobují drobné oděrky, ve kterých dřevo po určité době ztmavne. Postupnému opotřebení nemůžeme zabránit, avšak při používání vhodného čisticího prostředku můžeme opotřebení podstatně zmenšit.

Broušení a renovace parket

Nároky na odolnost a kvalitu laku jsou v případě jeho použití na parketovinu velmi vysoké. Většina výrobců vícevrstvých i masivních parket však dodává parkety již povrchově upravené. Preferovány jsou dnes laky vytvrzené ultrafialovým zářením, které splňují vysoké nároky na kvalitu lakového filmu (nanáší se v pěti až šesti vrstvách). Základní laky doporučují jednotliví výrobci na jednotlivé dřeviny v závislosti na chemických reakcích ovlivňujících barevnost dřeva.

Lakování dřevěných parket, lakování dřevěných parket je prováděno kvalitními systémy EUKULA™ z mnoha laků různé kvality a provedení v matovém provedení, lesku, či ve vysokém lesku. Vždy je nutné dodržet základní postupy v povrchové úpravě. Obvykle se používají tři vrstvy laku, které se nanášejí ručně pomocí válečku. První vrstva je tvořena základním lakem a další dvě vrstvy lakem ochranným, přičemž se mezi každou vrstvou laku provádí broušení, aby povrch poslední vrstvy byl co nejdokonalejší.

Po nově nalakované podlaze je většinou (podle návodu výrobce) možné přecházet v ponožkách po 3 dnech, ale nábytkem může být lakovaná parketa naplno zatížena až po 7 – 10 dnech po nanesení poslední vrstvy. Až po této době dojde k úplnému vytvrdnutí všech složek laku. Během této doby se parketu nedoporučuje ani uklízet.

Broušení a renovace parket

Lakování dřevěných parket a přírodních parket a možné urychlení procesu schnutí a konečné vytvrdnutí nového aplikovaného laku dřevěné parkety lze dosáhnout revoluční novinkou a to použitím tzv. UV laků za stranu naší firmy. Lakové rychleschnoucí a rychletvrdnoucí laky „UV PU Siegel“ umožňují zkrátit celkový pracovní a prováděcí interval o 70%, tedy na 1/3 pracovní doby a to díky aplikaci vrstvy UV laku, kdy nutné počkat pouze cca 1-3 hodiny na úplné odpaření vody (zde záleží na aplikovaném množství) a pak může proběhnout ozařování laku UV-lampami.

Lakování dřevěných parket speciálními UV laky „UV PU Siegel“ umožňuje pracovní tempo cca 8 m/minuta speciálními UV lampami. Po ozařování dílčích lakových vrstev (3-vrstvé nátěry) je možné ihned po ozáření UV lampami provést mezibrus mřížkou 120 a aplikovat další vrstvu laku. Ihned po konečném UV-ozáření je možné plochu ihned používat.

Možnosti použití UV laků „UV PU Siegel“ je doporučováno za stranu naši firmy pro dřevěné či korkové parkety elastické parkety z PVC a CV s hladkým nebo mírně strukturovaným povrchem, parkety Linoleum, parkety Marmoleum či minerální cementové parkety, epoxidové a polyuretanové silnovrstvé parkety. Závěrem je dobré sdělit, že na všechny parkety, na které se aplikuje lak „UV PU Siegel“ musí být pevně celoplošně přilepeny k podkladu.

Broušení a renovace parket

Olejování a voskování dřevěných parket a povrchů

Olejování dřevěných parket, olejování dřevěných parket je způsob, jak zachovat jedinečnou a přirozenou krásu dřeva, je použít jako povrchovou úpravu olej, který se vsákne do otevřených pórů dřeva. Olej dodává podlaze příjemný sametový vzhled, zvýrazňuje strukturu dřeva, nechává dřevo dýchat a parketa se při poškození snadno opravuje. Pokud dojde k poškození parkety, opraví se pouze poškozená část a není nutné provést broušení celé parkety, jako u lakovaného dřeva.

Zvolit můžeme mezi UV odolným olejem a oxidačním (přírodním). V současné době jsou velmi oblíbené pigmentované oleje, kterými je možné snadno změnit odstín parkety. Zde se doporučuje opatrnost při aplikaci tmavých odstínů na dubové dřevo, neboť při jeho mechanickém poškození světlé dřevo prosvítá do tmavého povrchu. Proto jsou vhodnější světlejší odstíny. Olej volíme kvalitní, s dlouhou trvanlivostí.

Většina exotických dřevin je tvrdší než lak, proto nemá smysl dávat něco měkčího na tvrdší materiál a olej a olejování dřeva je v tomto případě lepší. S většinou dřevin se však olej snáší dobře (až na výjimky – bambus, teak, ipe). V těchto výjimečných případech je nezbytná konzultace s firmou, která materiál dodává či vyrábí.

Broušení a renovace parket

Při nanášení tvrdého voskového oleje je důležité dodržet správný postup, proto by tato práce měla být provedena profesionály. Vosk se nanáší špachtlí nebo válečkem a mezi každou vrstvou se provádí broušení speciálním strojem. Po nanesení materiálu se provede padování – zapracování oleje podlahářským strojem do povrchu parkety a odstranění zbytků oleje.

Broušení a renovace parket

Finální fáze olejování či voskování dřevěných parket a zapracování materiálu do parkety je doporučeno provádět strojově a to např. leštícím strojem, talířovou bruskou. Tato metoda se doporučuje u parket o středních a větších plochách nebo parket s většími spárami, např. starých borových. Výhodou je, že je možné rychle namořit velké plochy a lokálně je pak nutné konzervaci aplikovat ručně, protože bezprostředně ke stěnám a do rohů se stroj nedostane.

Plochy ošetřené olejem jsou odolné proti prachu přibližně po jedné hodině, pochozí po dvou až třech hodinách a plně zatížitelné po pěti dnech. Při ošetření parket olejem je do budoucna nutné počítat s jinou údržbou, než u parket lakovaných. Dodržení správné péče o parketovinu se však vrátí v úspoře za budoucí celkovou renovaci. Ošetření parkety spočívá v jejím pravidelném stírání prostředkem přímo určeným k ošetřování olejovaných parket.

Údržba dřevěných parket a povrchů vyžaduje používání čistících a údržbových prostředků doporučené dodavatele parkety či renomovanou parketářskou firmou, zajistit vlhkost vzduchu 45 až 60% a teplotu 15 až 24 °C. Navíc mějte na paměti, že dřevu škodí náhlé teplotní výkyvy, zvýšená vlhkost a voda.

Broušení a renovace parket

Údržba dřevěných parket

Údržbu dřevěných parket a dřevěných parket či dřevěných a laminátových povrchů, plovoucích parket doporučujeme provádět patentovanou metodou DSC (Diamond cleaning system) v kombinaci s vhodnými úklidovými prostředky námi doporučených značek Eukula®, Dr. Schutz®, Finalit® či Dezisan® nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality a efektivity čištění, mytí a leštění. Twister™ je revoluční čistící a úklidový systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které čistí a uklízí bez použití silných chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci vhodného úklidové přípravku Eukula®, Dr. Schutz®. či Dezisan® nebo Finalit®. Celkový úklidový koncept je doporučován za naši stranu na základě našich zkušeností.

Broušení a renovace parket

Finalit Nr. 40 / Nr. 40 light

Údržba dřeva, dřevěných parket a dřevěných parket výrobkem Finalit Nr.40, což je citrusový́ čistič námi doporučený k ošetřování a udržování všech dřevěných a na impregnovaných povrchů, vhodný také pro mytí všech materiálů v domácnosti, čištění spár, plísní, gumových šmouh, malých (čerstvých) skvrn od krve, coca-coly, červeného vína, mléka, vína, kávy, marmelády. Je vhodný pro většinu ploch v domácnosti a má silný čistící účinek a slouží jako šetrná dezinfekce povrchu. Ředění od 1:20 až 1:100 s vodou = 1 litr na víc než 1000 m2 a je PH neutrální (jako voda). Neobsahuje chlór ani mýdlo a je biologicky odbouratelný́ – šetrný́ vůči životnímu prostředí.

Broušení a renovace parket

Dezisan – PROFI / HOME

Výrobky DEZISAN® byly navrženy pro použití prakticky ve všech částech objektů od veřejných a komerčních prostor až po domácnosti od koupelny až po dětský pokoj. Pravidelným používáním dezinfekčních prostředků si výrazně ozdravíte prostředí kolem vás a snížíte rizika onemocnění, případně jejich přenosu. Všechny výrobky jsou vodou ředitelné roztoky na bázi polymeru PHMG bez obsahu chlóru, alkoholu, aldehydů a fenolů a mýdlových složek. Jejich aplikaci tedy neprovází nepříjemný pach agresivních chemikálií. Nepoškozují žádné ošetřované materiály (dřevo, plast, textilie, atd.), jsou nehořlavé.

Výrobky DEZISAN® zabezpečí pravidelným používáním bakteriální čistotu pravidelně udržovaných dřevěných povrchů a jejich dlouhodobou ochranu před mikroorganismy a plísněmi a narušením impregnací. Pravidelným ošetřením vznikne na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční době eliminuje biologické znečištění (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném povrchu, navíc tento povrch ochrání až několik dní a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace.

Polymerovou vrstvu je možno po předepsané době působení odstranit opláchnutím vodou. V některých případech je to však nežádoucí – zejména tam, kde je biologické zatížení prostor enormní (netýká se povrchů, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami). Systém DEZISAN® eliminuje široké spektrum mikroorganismů – bakterie, viry, plísně, houby (včetně TBC, BVDV virus, Vakcinie Virus, Adenovirus, Poliovirus).

Broušení a renovace parketBezchlórové dezinfekční prostředky řady GUAa PROFI® jsou určeny pro dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů a vybavení ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí), v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných prostorách a jejich zařízeních. Dezinfekce DEZISAN PROFI® je určená pro profesionální a domácí použití.

Úklidové přípravky a dezinfekce DEZISAN PROFI® mají charakteristický dlouhotrvající antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek. V běžných pracovních koncentracích nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní. Ošetřené povrchy nemění barvu. Dezinfekce neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky. Dezinfekce GUAa PROFI je nehořlavá, nemá vedlejší účinky.

VLASTNOSTI:

 • vysoká absorpce mastnot a nečistot
 • transparentní optika, transparentní, bezbarvý́
 • neobsahuje mýdlo – tím snadné čištění bez tvorby šmouh a nebezpečí uklouznutí
 • neobsahuje alkohol / vysoká dezinfekční síla
 • biologicky odbouratelný́ – šetrný vůči životnímu prostředí
 • ředitelný pro silné čištění až 1:40, pro strojové čištění až 1:100
 • ruční vytírání povrchu: jedno víčko = cca 30 ml dát do 3-5ti litrů vody
 • teplota vody: max. 40 stupňů / povrch vytírat velmi navlhko
 • ošetřování a udržování všech naimpregnovaných povrchů
 • vhodný pro běžné čištění všech materiálů, čištění spár, plísní, gumových šmouh, malých (čerstvých) skvrn
 • neutrální pH (jako voda), PH hodnota: 7 / nenarušuje impregnace povrchu

Broušení a renovace parket

Euku clean /denní čistič/

Doporučen pro běžné čištění lakovaných dřevěných a korkových parket. Vhodný pro použití v domácnostech a objektech. Pro vytvoření roztoku přidat 0,05-0,1 l Euku clean do cca 10 l teplé vody. Zamezit přílišnému namáčení povrchu, dřevěné parkety zásadně pokud možno minimálně zatěžovat vodou. Parkety nemusí být pouze čištěny, ale pro jejich ochranu a udržení hodnoty musí být také pravidelně prováděno ošetřování.

Euku clean /denní čistič/ lze použít také pro lokální čištění silných nebo nebo odolných nečistot může být produkt použit také neředěný. Následně ihned přemýt čištěné místo čistou vodou. Popřípadě doošetřit. 0,05-0,1 l zředit do 10 l teplé vody. V tomto poměru 10-20 použití z jednoho litru.

Broušení a renovace parket

Mýdlo na dřevo /denní čistič/ – olejované povrchy

Ošetřovací prostředek na bázi mýdla a vosků pro první ošetření, denní čištění a ošetřování olejovaných a voskovaných dřevěných nebo korkových parket. Vysoká čistící účinnost při šetrné pH-hodnotě. Tyto vlastnosti zaručují minimální nebezpečí barevných změn i u dřevin citlivých na alkálie (např. dub). Zanechává hedvábně matný́ ošetřovací film a působí antistaticky.

Mýdlo na dřevo rozřeďte v poměru 1:100 – 1:200 (50-100 ml na 10 litrů vody) a parketu tímto roztokem za vlhka vytřete. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout. Parketa bude jedním pracovním postupem vyčištěna a ošetřena. Pravidelné leštění vede ke zvýšení odolnosti ochranného filmu a doporučuje se zejména v silněji zatěžovaných prostorách. Na světlé dřevěné povrchy s povrchovou olejovou nebo voskovou úpravou doporučujeme použití přípravek mýdlo na dřevo-bílé pro pravidelné čištění a ošetřování doběla tónovaných parketovin.

Broušení a renovace parket

Kvalitní údržba a dlouhodobé udržení dobrého stavu dřevěné parkety znamená vždy investici, za kterou požadujeme atraktivní vzhled a trvanlivost po celou dobu používání dřevěné parkety. Trh dnes nabízí opravdu velký výběr, ale někdy chybí po ruce dobrý rádce, který by nám včas doporučil vhodnou metodiku údržby Vaší parkety a tak nás v případě potřeby či Vašich dotazů neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni Vám sdělit potřebné a praktické informace, které mají dopomoci ke kvalitní údržbě Vašich parket a její dlouhodobé životnosti a zachování dobrého vzhledu.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Facility Cleaning Servis®

Úvod » Broušení a renovace parket