Údržba kamenných podlah

Čištění kamenných podlah, mytí kamenných podlah, údržba kamenných podlah, údržba dlažby, údržba kamenných schodů a další rozsah služeb v oblasti kvalitní péče o kamenné povrchy zajištuje firma Floor Special Services® systémem ISIS Professional™. Mytí kamenných podlah, strojové mytí kamenných podlah, čištění kamenných podlah, údržba kamenných podlah, impregnace kamenných podlah, obnova lesku kamenných podlah nabízí v rámci svých služeb systému ISIS Professional™ firma Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™ v rámci České Republiky, Slovenské republiky a Evropy.

Údržba kamenných podlah

Údržba podlah, údržba kamenných podlah a údržba dlažby je prováděna patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a technologických metod HTC, FINALIT v kombinaci s profi horkovodními, parními a čistícími systémy Mosmatic Hot Box a Wirbel, Steam PRO jako antibakteriální čištění a mytí kamene, horkovodní čištění a čištění kamene, parní čištění kamene, čištění kamene horkou vodou, čištění a kamene párou, pěnové antibakteriální čištění kamene na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™.

Potřebujete údržbu kamenných podlah, údržbu dlažby, údržbu kamenných schodů a impregnaci kamenných podlah ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Údržba podlah Praha, údržba podlah Brno, údržba podlah kamene Plzeň,  údržba podlah Mělník, údržba podlah Česká lípa, údržba podlah Mladá Boleslav, údržba podlah Liberec, údržba podlah Ústí nad Labem, údržba podlah Děčín, údržba podlah Kladno, údržba podlah Benešov, údržba podlah Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit dle Vámi požadovaného rozsahu realizace v dodací lhůtě dle vzájemné dohody na základě Vaší objednávky.

Údržba kamenných podlah, údržba dlažby je prováděna dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických kamene, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, broušení, čištění a údržbu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové a bytové renovace a čištění kamenných povrchů.

Údržba kamenných podlah a objednávka

Objednávka údržby kamene, údržby kamenných podlah, údržby dlažby předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné údržbu kamene objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky údržby kamene a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Údržba kamenných podlahAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a její rozsah
 3. Materiál a typ kamene
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Údržba kamenných podlah a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se koberec nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení údržby kamene, podlah a dlažby vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Údržba kamenných podlahAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka údržby podlah a dlažby vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Údržba podlah a metodické postupy

Údržba kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby v rámci námi poskytovaných profesionálních služeb v oblasti kvalitní údržby kamenných povrchů hodnotí také tvrdost povrchového materiálu podlah a povrchů dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Údržba kamenných podlah

Údržba kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby v rámci námi poskytovaných profesionálních služeb v oblasti kvalitní údržby kamenných povrchů hodnotí dále opravdu velmi důležitý parametr kamenných povrchů a to PH povrchu. PH (angl. potential of hydrogen, lat. pondus hydrogenia, tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky) jakou hodnotu má povrch, který přijde do styku přípravkem. Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada.

Údržba kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7.

U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění a po čistění.

Údržba podlah a dlažby a chemické mytí

Hlavním principem intenzivní údržby kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby , na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda čištění a povrchové ochrany materiálů Finalit® je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového čištění do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního žulových podlah s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH podlah a materiálu, abychom mohli zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Finalit Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky čištění a mytí podlah a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového čištění a mytí podlah.

Údržba kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby s následnou povrchovou úpravou metodou Finalit® je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Metoda a systém čištění a mytí podlah Finalit® díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby čištění materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na čištění). Po provedení vyčištění a následné povrchové úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného čistícího roztoku Finalit®, který pomáhá udržovat dlouhodobou ochranu povrchu.

Strojové mytí a údržba kamenných podlah

Údržba kamenných podlah

Údržba kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby patentovanou metodou DSC (Diamond cleaning system) nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality a efektivity čištění, mytí a leštění. Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které schod čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci ekologického nano čističe, který se ihned zneutralizuje čistou vodou. Celkový koncept je doporučován za naši stranu propojit s profesionálními a vysoce kvalitními přípravky systému Finalit®.

Údržba podlah metodou Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které žulových podlahu čistí a leští mechanicky. Kotouče Twister™ lze použít na většinu běžných žulových podlahových materiálů, jako je například terazzo, přírodní kámen, beton, vinyl a epoxid. Kotouče Twister™ promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou žulových podlahu.

Kotouče Twister™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé žulových podlah a prováděcí firmy.

Údržba podlah a dlažby a údržba lesku

Údržba kamenných podlah

Údržba kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby patentovanou metodou DSC (Diamond cleaning system) nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality a efektivity čištění, mytí a leštění. Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které schod čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci ekologického nano čističe, který se ihned zneutralizuje čistou vodou. Celkový koncept je doporučován za naši stranu propojit s profesionálními a vysoce kvalitními přípravky systému Finalit®.

Leštění kamene, kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby metodou Twister™ dosahuje díky diamantovým padům a profesionálním strojům velmi vysoké kvality a lesku a to jak matného či lesklého, což vždy záleží na typu žulových podlah a přání klienta. Leštění schodu probíhá bez jakýchkoliv chemikálií a nátěrů a lesku dosahujeme pouze přirozenou cestou s dlouhodobým efektem.

Údržba kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby je rámci našich kamenických zkušeností a znalosti stupně a udržení lesku, lze za naši definovat jako poměr mezi intenzitou dopadajícího a odraženého světelného záření určitého spektra od sledovaného povrchu. Jak lze vůbec lesk sledovat? V praxi se setkáváme převážně s přenosnými měřicími systémy, které se kalibrují podle standardu z černého skla v určitém indexu lomu (obvykle 1,567), který odpovídá 100 jednotkám. Reflektometry lze dále rozdělit podle úhlu dopadu osvětlujícího mechanismu. Geometrie jsou standardně nastaveny na 20°, 60° a 85°. U kovových povrchů se používají nejen jednotky lesku (gloss units), ale často se reflektometrem naměřená hodnota vztahuje k množství vyzářeného světla a vyjadřuje se v %. Bohužel lze tato měření ovlivnit řadou faktorů, o kterých bychom se rádi zmínili.

Firma Floor Special Services® se specializuje za normálních podmínek na měření lesku kamene pod úhlem 60°, což je také nejčastější varianta. Tato geometrie se hodí pro běžné povrchy a naměřené hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 10 až 70 jednotek lesku (gloss units). Tyto hodnoty jsou uváděny v technických listech a test reportech k dané barvě. Optický dojem lesklého kamenného povrchu závisí nejen na samotném skutečném lesku materiálu, ale i na typu povrchu, jaký tento materiál má.

Naši pracovníci vědí, jak je vidět z tabulky, že stejná barva může vykazovat různé stupně lesku v závislosti na tom, zda jde o rovný povrch anebo například jemnou strukturu. Je to způsobeno rozdílným odrazem paprsku od povrchu materiálu a byť jde o lesklou barvu, číselně může lesk odpovídat barvě matné (dochází k výraznému zkreslení stupně lesku z důvodu rozptylu a nerovnoměrného odrazu paprsku na nerovném povrchu). Toto je parametr, se kterým je vhodné kalkulovat. Jako doplňkové měření pro vysoce reflexní povrchy, u nichž naměřené hodnoty při použití 60° geometrie přesahují 70 jednotek, lze doporučit měření v úhlu 20°. Na druhou stranu matné povrchy, u nichž se naměřené hodnoty pohybují pod 10 jednotek, by se měly měřit 85° geometrií.

Firma Floor Special Services® pracuje s informací, na jejíž základě víme, že výsledná úroveň lesku vychází z poměru dopadajícího a odraženého záření, můžou mít na konečnou hodnotu vliv například různé povrchové kazy sledovaného místa. Dopadající paprsek je v místě defektu sice odražen ze svého směru, avšak vychýlením paprsku na defektu se vnáší do měření chyba, která může dále ovlivnit zaznamenané hodnoty. Mezi takovéto defekty lze zařadit prach, špínu, otisky prstů a další. Určitě se už každý z nás setkal se škrábanci v barvě. Dalším faktorem, který má vliv na výslednou hodnotu lesku práškových barev, je teplota měřeného povrchu. Matná prášková barva je ve své podstatě ihned po vytažení z pece lesklá, a teprve chladnutím nabývá matného efektu. Proto se doporučuje měřit lesk na vychladlém výrobku. Za samostatnou kapitolu lze považovat vliv barvy jako podkladového materiálu a vliv metalické barvy, kdy dochází k vícenásobnému odrazu světelného paprsku (barva a kovový pigment, barva a transparentní lak, prosvítající kovový materiál).Pokud není prášková barva dostatečně vypálená, ztrácí nejen na svých chemicko-fyzikálních vlastnostech a parametrech, ale lze vysledovat i rozdílný stupeň lesku. Matné barvy získávají svůj matný efekt až vlivem působení tepla a při nedostatečném vypálení se může stát, že výrobek zůstane (místy) lesklý, nebo naopak vlivem přepálení může dojít ke ztrátě. Pokud tedy vyžadujeme lesk měřit a testovaný povrch je členitý, poškozený nebo jinak nerovnoměrný, doporučuje se měřit odrazivost na několika místech a zároveň by měl být definován úhel dopadu a specifikace testovaného vzorku.

Údržba kamenných podlah

Záruka kvality lesku kamene je tím nejběžnějším tématem a často se setkáváme s otázkou záruky a s tím, zda bude možné výrobky kompletovat i po několika letech, aniž by byl vidět mezi jednotlivými kusy rozdíl. Jedním z faktorů na zachování lesku a odstínu je vhodná volba aplikované barvy. Epoxy-polyesterové barvy podléhají degradaci a ztrátě vzhledu působením UV záření a vnějších vlivů řádově rychleji než barvy na bázi polyesteru. Položme si tedy otázku: Budou dva rozvaděče nebo šatní skřínky nalakované toutéž barvou a za stejných podmínek, ale s časovým odstupem několika let, stejné? To, že je barva certifikovaná GSB nebo Qualicoat (certifikáty garantující tzv. fasádní kvalitu), neznamená absolutní stabilitu a neměnnost lesku či odstínu. Říká nám pouze, že změna sledovaných parametrů nepřekročila v simulovaných podmínkách definovanou hodnotu. Jednoduše řečeno, že lesk z degraduje za tuto dobu maximálně o x %. Proto pokud bychom dali takovéto rozvaděče nebo skřínky vedle sebe, lze předpokládat, že se budou leskem a tím pádem i odstínem lišit. Není to chyba barvy, nýbrž její vlastnost. Při vhodně zvolené barvě je však tato změna pouze pozvolná.

Velice důležité pochopit, že naši klienti požadují dvě protichůdné veličiny a jakostní požadavky na povrchovou optiku leštěných kamenných povrchů včetně jejich funkce. Mluvíme zde o tzv. protiskluzné úpravě nebo-li protismykové úpravě povrchů a vysoce lesklé optice povrchů včetně zachování a dodržení garance této úpravy, která musí plnit i funkci povrchové impregnace, tedy ochrany povrchu včetně paropropustných schopností a vlastností. Toto je vskutku velký oříšek a naše firma v rámci celosvětových značek různorodých výrobců vybrala pouze dvě vysoce kvalitní značky a to systém HTC Stain Protection® a Finalit®.

Hlavní přednosti ochranného protismykového systému Finalit®

 • zachovává transparentní a zcela přirozený vzhled kamene, leštěných povrchů a struktury
 • vysoce paropropustný a snadno odstranitelný a především snadno obnovitelný
 • rychlá a komfortní aplikace impregnace na podlahové povrchy
 • snadná přilnavost na vysoce hladké a leštěný povrchy (hotely, recepce, chodby aj.)
 • nevytváří na povrchu vrstvu (jako např. polyuretanové nátěry) a je leštitelný
 • celosvětové renomé systému protiskluzné ochrany povrchů
 • měřitelná hodnota tření a kluznosti povrchů včetně protiskluzného ochrany povrchů
 • neobsahuje silikony, silany, siloxany a polyuretanové částice
 • revoluční složení na bázi plast-polymerní technologie s podílem pevných částic
 • dlouhodobá životnost a obnovitelná optika povrchů vysokootáčkovým strojem
 • nezmatňuje optiku povrchů a nenarušuje povrchovou ochranu kamene

Protiskluzné a protismykové úpravy podlah, kamene a dlažby systémem Finalit® jsou pro naše realizace také optimální z toho důvodu, že jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech díky jejich certifikaci. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě a to díky tzv. plast-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost a optimální paropropustnost vodních par v oblasti kamenných povrchů.

Údržba podlah a dlažby a úklidové prostředky

Údržba kamenných podlah či keramické dlažby patentovanou metodou DSC (Diamond cleaning system) v kombinaci s vodnými úklidovými prostředky námi doporučených značek HTC Floor Conditioner® a Finalit® a Dezisan® nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality a efektivity čištění, mytí a leštění. Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které schod čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci ekologického nano čističe, který se ihned zneutralizuje čistou vodou. Celkový koncept je doporučován za naši stranu propojit s profesionálními a vysoce kvalitními přípravky systému HTC Floor Conditioner® a Finalit® a Dezisan®.

Finalit Nr. 40 / Nr. 40 light

Údržba kamene, kamenných podlah a kamenné či keramické dlažby výrobkem Finalit Nr.40, což je citrusový́ čistič námi doporučený k ošetřování a udržování všech kamenných a na impregnovaných povrchů, vhodný také pro mytí všech materiálů v domácnosti, čištění spár, plísní, gumových šmouh, malých (čerstvých) skvrn od krve, coca-coly, červeného vína, mléka, vína, kávy, marmelády. Je vhodný pro většinu ploch v domácnosti a má silný čistící účinek a slouží jako šetrná dezinfekce povrchu. Ředění od 1:20 až 1:100 s vodou = 1 litr na víc než 1000 m2 a je PH neutrální (jako voda). Neobsahuje chlór ani mýdlo a je biologicky odbouratelný́ – šetrný́ vůči životnímu prostředí.

Dezisan – PROFI / HOME

Výrobky DEZISAN® byly navrženy pro použití prakticky ve všech částech objektů od veřejných a komerčních prostor až po domácnosti od koupelny až po dětský pokoj. Pravidelným používáním dezinfekčních prostředků si výrazně ozdravíte prostředí kolem vás a snížíte rizika onemocnění, případně jejich přenosu. Všechny výrobky jsou vodou ředitelné roztoky na bázi polymeru PHMG bez obsahu chlóru, alkoholu, aldehydů a fenolů a mýdlových složek. Jejich aplikaci tedy neprovází nepříjemný pach agresivních chemikálií. Nepoškozují žádné ošetřované materiály (dřevo, plast, textilie, atd.), jsou nehořlavé.

Výrobky DEZISAN® zabezpečí pravidelným používáním bakteriální čistotu pravidelně udržovaných kamenných povrchů a jejich dlouhodobou ochranu před mikroorganismy a plísněmi a narušením impregnací. Pravidelným ošetřením vznikne na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční době eliminuje biologické znečištění (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném povrchu, navíc tento povrch ochrání až několik dní a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace.

Polymerovou vrstvu je možno po předepsané době působení odstranit opláchnutím vodou. V některých případech je to však nežádoucí – zejména tam, kde je biologické zatížení prostor enormní (netýká se povrchů, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami). Systém DEZISAN® eliminuje široké spektrum mikroorganismů – bakterie, viry, plísně, houby (včetně TBC, BVDV virus, Vakcinie Virus, Adenovirus, Poliovirus).

Bezchlórové dezinfekční prostředky řady GUAa PROFI® jsou určeny pro dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů a vybavení ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí), v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných prostorách a jejich zařízeních. Dezinfekce DEZISAN PROFI® je určená pro profesionální a domácí použití.

Úklidové přípravky a dezinfekce DEZISAN PROFI® mají charakteristický dlouhotrvající antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek. V běžných pracovních koncentracích nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní. Ošetřené povrchy nemění barvu. Dezinfekce neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky. Dezinfekce GUAa PROFI je nehořlavá, nemá vedlejší účinky.

Vlastnosti:

 • vysoká absorpce mastnot a nečistot
 • transparentní optika, transparentní, bezbarvý́
 • neobsahuje mýdlo – tím snadné čištění bez tvorby šmouh a nebezpečí uklouznutí
 • neobsahuje alkohol / vysoká dezinfekční síla
 • biologicky odbouratelný́ – šetrný vůči životnímu prostředí
 • ředitelný pro silné čištění až 1:40, pro strojové čištění až 1:100
 • ruční vytírání povrchu: jedno víčko = cca 30 ml dát do 3-5ti litrů vody
 • teplota vody: max. 40 stupňů / povrch vytírat velmi navlhko
 • ošetřování a udržování všech naimpregnovaných povrchů
 • vhodný pro běžné čištění všech materiálů, čištění spár, plísní, gumových šmouh, malých (čerstvých) skvrn
 • neutrální pH (jako voda), PH hodnota: 7 / nenarušuje impregnace povrchu

HTC Floor Conditioner – betonové a teraco povrchy a podlahy

Podlahový kondicionér je čistý, přírodní produkt. Není tedy potřeba klást zvláštní důraz na bezpečnostní opatření vůči přírodě. Podlahový kondicionér PH neutrální a organickými složkami může být použit na všech betonových a kamenných površích tolerujících vodu. Podlahový kondicionér je přírodní mýdlo, speciálně vyvinuto pro čištění a úpravu betonových a kamenných podlah. Je založeno výhradně na přírodních produktech a smícháním s vodou dosahuje hodnot 7,8 pH. Tímto ošetřením získáme ochranný povlak na povrchu podlahy, který nám velmi usnadní budoucí údržbu.

Pro každodenní čištění používejte podlahový kondicionér smíchaný s vodou v poměru 1:400 (0,25dl na 10 l vody). Hustota: 1,02 kg / litr Spotřeba materiálu: 1 litr / 5000 m2 ve smíšeném stavu.

Údržba kamenných podlah a impregnace podlah

Impregnace podlah a jejich následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic , které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu , jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu.

Konzervace podlah dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému renovace kamene ISIS System™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na renovovaný a vyčištěný povrch kamene. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu kamene, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné konzervace vysoce kvalitním systémem Finalit®.

Konzervace podlah systémem Finalit® umožňuje z hlediska kvality a životnosti ty nejoptimálnější parametry. Vše je dáno technologickým zázemím významné rakouské společnosti Finalit Komplett-Steinpflege GmbH – specializující se na ošetřování kamene a keramiky. Kamenický mistr s bohatými zkušenostmi p. Kurt Leidinger započal společně se vyvíjet produkty pro čištění a dlouhodobou ochranu – impregnaci a konzervaci kamene více jak před 50-ti lety a jejich cílem bylo vyvinout produkty, které by uměly komunikovat s látkami obsaženými přímo v kamenech. Toto vše zaštítila od roku 1999 jeho dcera a evropská znalkyně kamenných materiálů Ing. Mag. Margit Leidinger.

Údržba kamenných podlah

Konzervace podlah systémem a produkty Finalit® jsou pro naše realizace také optimální z toho důvodu, že jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech díky jejich certifikaci. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě. Finalit® je špičkou v ochranně povrchů také především díky budoucí technologii nezávadné a co nejpřirozenější ochraně povrchů a to díky tzv. plast-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost.

Konzervace podlah systémem Finalit® má celosvětové renomé. K nejznámějším a nejvýznamnějším referencím patří práce prováděné na Sakkára a Cheopsově pyramidě v Egyptě, impregnace památníku princezny Diany v Hyde Park v Londýně, impregnace povrchů v kostele Frauenkirche Drážďany. Mnoho realizací je samozřejmě prováděno v Rakousku – Parlament Wien, Rakouská národní banka, nová budova nádraží Westbahnhof , Metronom v Praze 7, Úřad vlády České Republiky na Praze 1, Hotel Four Seasons Praha 1 a další významné národní a mezinárodní reference.

Údržba kamenných podlah

Impregnace a konzervace kamene systémem Finalit® se zabývá a nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše firma tento jedinečný ochranný systém jako jediný vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí tyto ochranné systémy Finalit® již velmi dlouhou dobu. Důvodem je nejdelší validní dlouhodobá záruka a životnost ochranných nátěrů – penetrace a impregnace včetně ochranných protiskluzných bezpečnostních norem a jakostí, zvýrazňujících schopností. Tento system Finalit® jako jediný na světě vyvinul a aplikuje tzv. horkou impregnaci, která se při aplikaci nahřívá na 60°-70° celsia a díky dočasné změně velikosti částic proniká hluboko do konzervovaných povrchů a jedinečně uzavírá povrchu ze vnitř ven a z venku do vnitř.

Konzervace se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Základem kvalitní dlouhodobé ochrany povrchů je použití kombinace penetrace „hloubkové ochrany“ (tzv. plniče pórů a kapilár) a impregnace (povrchové ochrany). Optické zvýraznění a jeho intenzita se provádí a určuje typem penetrace (transparentní nebo zvýrazňující). Optická a funkční životnost je dána především 2-komponentním složením aplikační koncepce systému Finalit® & ISIS System™. System Finalit se dělí na 3 životnostní úrovně – 3 letá ochrana / 5-ti letá ochrana / 7-10ti letá ochrana (horká impregnace). Životnost ochranných systémů je dána typem a druhem ochranné konzervace.

Bezpečnostní protiskluzná impregnace kamene, kamenných a keramických povrchů je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu kamene. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální kamene materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti kamene.

Například každá struktura kamene má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Zvýrazňující impregnace podlah jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění kamene, kamenných a keramických povrchů.

Produkty Finalit® jsou vyráběny a produkovány jako vysoce efektivní koncentráty pro profesionální základní čištění, impregnaci a ošetřování přírodních kamenů, dlažby, cotto, terasa, betonu a mnoho jiných. Je jedno, jestli přírodní kámen, mramor, žula, pískovec, vápenec, umělý kámen, kamenina, teraso, Cotto, kabřinec, cihla, beton apod. – díky produktům Finalit budou Vaše problémy vyřešeny!