Renovace koberců a obnova koberců

Renovace koberců, renovace koberců Praha včetně odborné inspekce koberců a textilií nabízí firma našim klientům a zákazníkům odborné a kvalitní služby v oblasti renovace koberců, desinfekce koberců, impregnace koberců, svozu a dovozu koberců, hloubkového antibakteriální renovace koberců a profesionální údržby koberců dle přísných certifikačních norem britského institutu IICRC™ a britského systému PROCHEM Professional™, Rotovac™ v rámci České a Slovenské republiky do 48-mi hod od Vaší objednávky.

Renovace koberců a obnova koberců

Potřebujete zajistit kvalitní a odbornou renovaci a impregnaci koberců ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kancelářích či obchodních prostorách ve Vašem regionu?

Renovace koberců Praha, renovace koberců Brno, renovace koberců Plzeň,  renovace koberců Mělník, renovace koberců Česká lípa, renovace koberců Mladá Boleslav, renovace koberců Liberec, renovace koberců Ústí nad Labem, renovace koberců Děčín, renovace koberců Kladno, renovace koberců Benešov, renovace koberců Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin.

Renovace koberců je prováděna certifikovanými metodami a profi kartáčovacími, horkovodními a parními systémy MULTI CLEAN 350 | PROCHEM STEAM PRO Hot Box a ROTOVAC včetně antibakteriální renovace koberců, horkovodní renovace koberců, parní renovace koberců, renovace koberců horkou vodou, renovace koberců párou, pěnové antibakteriální renovace koberců, renovace koberců, rotační kartáčování a renovace vlákna koberce. Na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a PROCHEM Professional™.

Renovace koberců patentním systémem ROTOVAC™ je unikátní nejúčinnější technologie z hlediska účinnosti hloubkové strojového renovace koberců, kterou v rámci České a Slovenské republiky prostřednictví certifikovaného zastoupení nabízí naše exklusivní prováděcí firma Vyčistím CZ. Nejúčinnějších výsledků z hlediska dosaženého výsledku renovace dosahujeme díky patentní strojové kombinaci – dvou proti sobě se točících a vibrujících hlav s rotačními kartáči různých tvrdostí dle typu koberce, regulovatelnému přítlaku stroje, regulovatelným otáčkám hlavice, nejvyššímu průtoku vody 15bar (4-bar má vodovodní řád), vakuovému odsávání vody, regulovatelné teplotě až 70 stupňů celsia a rotační 360 stupňové čistící hlavě.

Renovace koberců patentním systémem ROTOVAC™ přináší a umožňuje provedené renovace koberců nazývat slovem renovace koberců. Díky jedinečné účinnosti tohoto systému dochází k narovnání vlákna v celé jeho délce, odstranění zašlapaných nečistot a nejvyšší možné redukci tzv. cestiček a vyšlapaných míst, přechodů v kobercích a lokálních hlubinných nečistot. Toto tvrzení je naše firma RENOVACE EXPRESS CZ připravena prostřednictvím vzorového renovace či předložení našich platných referenčních realizací prokázat a doložit či výsledky můžete shlédnout v rámci naší fotogalerie či videogalerie.

Průzkum provedený asociací IICRC zjistil, že více než osm z 10 majitelů domů a bytů či kanceláří vnímá, že zdraví své rodiny je přímo závislé na čistotě podlah jejichž údržba je přímo závislá na zhoršení či zlepšení alergií. Vědecké studie prokázaly, že například koberec je nejúčinnější formou pro zachycování alergenů.

Renovace koberců zahrnuje také odstranění a redukce skvrn a fleků z koberců a čistících zón, odstranění vosků z koberců, odstranění silných zvířecích znerenovace a pachů, renovace koberců v kancelářích a odstranění cestiček a map, desinfekce a renovace koberců, odstranění mastnot a nečistot z koberců včetně aplikace ochranných impregnací proti špíně a vodě provádí a zajištuje naše centrum renovace koberců na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC™ a PROCHEM Professional™.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné renovace a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovace koberce a renovace čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých podlah či dlažby, kamenných povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Renovace koberců a obnova koberců

Renovace koberců a inspekce koberců a textilií

Renovace koberců a inspekce koberců je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – ANSI / IICRC S800 normou a referenční příručky pro profesionální inspekce textilní podlahové krytiny z roku 2014. Norma a certifikace ANSI / IICRC S800 zahrnuje prohlídku a inspekci textilní podlahové textilní krytiny zahrnující koberce a koberečky. S800 definuje procedurální standardy a referenční příručku pro profesionální kontrolu textilní podlahové krytiny. Standard této normy definuje základní provozní postupy a techniky pro kontrolu / hodnotící: koberec a jeho druhy, vlastnosti a podmínky vhodné a doporučené údržba po instalaci se zaměřením na renovace a impregnaci povrchu.

Renovace koberců má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce koberců a textilní podlahové krytiny, je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální odborné renovace koberců pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Váš koberec byl řádně a kvalitně vyčištěn a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému PROCHEM Professional™. I když jsou Vaše koberce pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního renovace na povrchu flek či mapa, je připraven následně certifikovaný technik a prováděcí pracovník redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám váš koberec udržet svěží a kvalitně vyčištěný.

Inspekce koberce v rámci renovace koberců je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH vlákna koberce a textilie, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému PROCHEM Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky renovace koberců a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového renovace koberců a textilií.

Renovace koberců a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před renovace a po čistění.

Renovace koberců a vstupní důležité informace

Renovace koberců či nový koberec může zlepšit vzhled každé místnosti. Chcete-li, aby váš koberec byl čistý, je nutné pravidelně Váš koberec vysávat a to především dobře filtrovaným vysavačem. Nejen výkon vysavače, ale především průtok vzduch a systém filtrování má ten hlavní vliv na důkladnou a efektivní pravidelnou údržbu Vašich koberců. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní vysavač je třeba koberec podrobit profesionálnímu renovace a impregnaci koberce a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované renovace a impregnaci koberců.

Renovace koberců a impregnace koberců pomáhá redukovat kobercové zbarvení a skvrny, které mohou vyplývat z různého zavinění a příčin jako je léky, parfémy, chlornany, insekticidy, zvířecí skvrny, káva, rostlinné potraviny, hořčice a další. Vzhledem k tomu, že průměrný „život“ na koberce je zhruba mezi 12-15 lety, tak se tam předpokládá nějaké to poškození. Nicméně, s pomocí certifikovaných odborníků Vaše koberce zcela oživíme a provedeme důkladnou obnovu.

Renovace koberců a obnova koberců

Renovace koberců a profesionální objednávka

Objednávka renovace koberců a impregnace koberců předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné renovace koberců objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky renovace koberců a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha koberce a rozsah renovace
 3. Materiál a typ koberce
 4. Doplňkové služby – klepání, impregnace
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Renovace koberců a profesionální cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se koberec nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení renovace koberců vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka renovace koberců vždy zahrnuje základní ekologické čistící přípravky s použitím vlastní čistící techniky. Cena může být upravena, jelikož se na koberci může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota aj. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek. Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Renovace koberců a technické informace

Renovace koberců je založena na horkovodní tlakové renovaci nebo parní tlakové renovaci koberců. Tyto dvě technologie jsou tou nejmodernější ekologicky šetrnou technologií v dnešní době, která dokáže velmi překvapit svými výsledky a jednoznačnými výhodami ve srovnání s ostatními metodami, velmi rychlým schnutím a identicky srovnatelnou zbytkovou vlhkostí 7% tak jako tomu je u suchého čištění.

Horkovodní a parní antibakteriální renovace koberců

Hloubkově znečištěné koberce jsou v rámci námi nabízených služeb ve většině případů hloubkově renovovány a čištěny profi přístroji s využitím horké vody či vlhké páry. Při renovace koberců a textilií výsledek renovace zlepšen používáním horkého roztoku místo roztoku pokojové teploty. Přesné testy ukázaly, že renovace koberců s roztokem jen o 10 °C teplejším než je pokojová teplota, přináší výsledek, kterého je u běžného renovace dosaženo až napodruhé. Profi horkovodní a parní systém STEAM PRO | PROCHEM Professional™ s okamžitým ohřevem vody umožňuje disponovat s horkou vodou ihned po zapnutí přístroje. Není třeba dlouho čekat, než se ohřeje roztok v celé nádrži a tak pracujeme s horkou vodou či vlhkou párou kontinuálně.

Profesionální kobercové horkovodní a parní extraktory STEAM PRO | PROCHEM Professional™ se v celosvětovém pojetí řadí mezi absolutní špičku. Již několikrát získaly prestižní zlaté ocenění, které každoročně uděluje americký „The Carpet and Rug Institute“. Tato nezávislá organizace posuzuje kobercovou čisticí techniku od mnoha výrobců a vyhodnocuje jednotlivé produkty podle kritérií, mezi které se řadí mimo jiné účinnost sání, schopnost zanechávat vyčištěný povrch co nejsušší, hlučnost nebo šetrnost vůči čištěnému povrchu.

Hloubková renovace koberců těmito profesionálními přístroji, jenž jsou vybaveny interním tepelným výměníkem, který má čisticí roztok na 80 stupňů Celsia, dokáží díky ohřevu se zvýšit chemickou reakci, která působí na čištěný textilní povrch mnohem účinněji než zastudena. Vysávání aplikovaného roztoku obstarává vysoce výkonný sací motor, který vyvíjí podtlak až 30,4 kPa. Nádrže na roztok a nečistoty poskytují kapacitu téměř 50 litrů a 5 metrů dlouhé hadice, tudíž stroje jsou obsluhovány v širokém rádiusu bez mnoha přechodů renovace koberců.

Renovace koberců a obnova koberců

Parní renovace koberců s použitím účinné certifikované chemie PROCHEM Professional™ je aplikována na silně zamaštěné koberce. Renovace párou má spoustu výhod. V prvé řadě je parní renovace ekologické, nezatěžuje životní prostředí hlavně díky tomu, že k čistění párou nejsou potřeba žádné chemické čistící prostředky. Do parního čističe lijeme pouze čistou vodu, kterou stroj změní v páru a ze speciálního zásobníku je přimíchána šetrná chemikálie pro desinfekci vlákna. Pára vychází ze stroje vlhká a pod tlakem. Další velkou výhodou parního stroje je možnost hloubkového renovace.

Při hloubkové renovaci koberců vlhkou a horkou párou, která se snadno dostane do hloubky materiálů a spolehlivě zničí všechny choroboplodné zárodky a bakterie a to i díky vysoce účinné chemikálii absolutně reagující s teplotou horké páry. Renovace párou je snadné, rychlé a kvalitní a je velmi často používáno jako dílčí krok v rámci celostní kůry a více stupňového hloubkového renovace koberců.

Renovace koberců a obnova koberců

Impregnace a ochrana koberců

Impregnace a ochrana renovaných koberců je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěné vlákno je ochráněno vrstvou molekul, které obalí jádro vlákna a zamezí tak pronikání nečistot do vlákna koberce a mnohem snadnější renovace a údržbu koberce, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu koberce.

Impregnace koberců je prováděna buď ruční nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER ©.

Nano Textilní vodní impregnační nano-přípravek je naší firmou používán jako impregnace pro textil a koberce. Jedná se o transparentní impregnační nátěr na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu textilu a kůže. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy.

Nano impregnací koberce je vlákno obaleno neviditelným ochranným filmem, který mu dodává silně hydrofobní vlastnost. Díky změně povrchového napětí vyperlí tekutiny od vlákna pryč a nečistota nemůže přilnout k vláknu.

Nano impregnace má vynikající přilnavost na všechny druhy látek z přírodních a umělých vláken, čalouněné sedací soupravy, koberce, oblečení, potahy autosedadel, plátěné střechy kabrioletů a mnoho jiného.

Nano impregnace koberců vždy probíhá v neředěném stavu. Impregnovaný materiál musí být dostatečně nasycen (dokonale vlhký) proto používáme na hutnější materiály či větší plochy patentovaný strojní systém WAGNER©. Po kompletním zesíťování, které probíhá 24 hodin, je impregnace spojena s materiálem a dostává svůj plný ochranný účinek. Na obzvláště zatěžovaná místa provádíme aplikaci dvakrát. Opakováním se účinek produktu vylepšuje. Před používáním je doporučeno naimpregnovaný materiál minimálně 4 hodiny, podle možnosti přes noc, zaschnout.