Nátěry vinylových PVC podlah

Nátěry PVC podlah, renovace PVC podlah, polyuretanové nátěry PVC podlah a zajištuje firma Floor Special Services® systémem ISIS Professional™. Nátěry PVC podlah, impregnace PVC podlah, renovace PVC podlah, elektrostatické nátěry PVC podlah, antistatické nátěry PVC podlah, protiskluzné nátěry PVC podlah je zajišťováno v rámci služeb systému ISIS Professional™ naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC™, NWFA™ v rámci České republiky, Slovenské republiky systémem Dr. Schutz.

Nátěry vinylových PVC podlah

Nátěry a renovace PVC podlah a jsou prováděny patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a systémem Dr.Schutz® na základě odborných a profesně způsobilých školení a dle přísných certifikačních norem institutu IICRC™, NWFA™ v rámci České Republiky, Slovenské republiky naší firmou Floor Special Services®.

PVC podlahy či vinylové podlah musí snést opravdu hodně, naše nároky na ni jsou obrovské. Roky po ní budeme chodit a šoupat nábytkem. Musíme ji často uklízet, ale chceme s tím mít co nejméně práce. Z tohoto důvodu je základní předpoklad pro udržení dlouhodobé životnosti těchto PVC podlah je provedení profesionální ochrany a impregnace těchto PVC podlah.

Nátěry vinylových PVC podlah

Floor Special Services® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí PVC podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Británie a Německa.

Nátěry PVC podlah, polyuretanové nátěry PVC podlah, ochrana a impregnace PVC podlah je prováděna v rámci našeho estetického přístupu a vnímání povrchů naší firmy systémem Dr. Schutz. Architektura a estetické prvky nás obklopují téměř všude a umět v nich číst je nejen odborně způsobilou povinností naší firmy, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Nátěry vinylových PVC podlah

Podlahářské a řemeslné práce jsou prováděny za stranu pracovníků a řemeslníků naší firmy dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, impregnace, ochranu a přírodních povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Nátěry vinylových PVC podlahTato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích podlahářských standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Potřebujete zajistit nátěry PVC podlah, impregnaci a oživení PVC podlah ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Nátěry PVC podlah Praha, nátěry PVC podlah Brno, nátěry PVC podlah Plzeň, nátěry PVC podlah Mělník, nátěry PVC podlah Česká lípa, nátěry PVC podlah Mladá Boleslav, nátěry PVC podlah Liberec, nátěry PVC podlah Ústí nad Labem, nátěry PVC podlah Děčín, nátěry PVC podlah Kladno, nátěry PVC podlah Benešov, nátěry PVC podlah Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit dle Vámi požadovaného rozsahu realizace v dodací lhůtě dle vzájemné dohody na základě Vaší objednávky.

Nátěry vinylových PVC podlah

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, impregnace a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru impregnace – voskování – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických dřeva, a povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné impregnace a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na impregnace, repasi, impregnace, impregnace a údržbu, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

ICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové a bytové voskování a impregnace povrchů.

Nátěry vinylových PVC podlah

Nátěry pvc podlah a inspekce pvc podlah

Nátěry PVC podlah a inspekce těchto PVC podlah je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu dřeva a její inspekce. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním a keramických a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Renovace PVC podlah a inspekce PVC podlah má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce přírodních a PVC podlahových materiálů a stavu povrchu PVC podlahy je zjištěno, že každý povrch má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takových to případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Nátěry PVC podlah a odborná vstupní inspekce PVC podlah pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležitá proto, aby Vaše přírodní PVC podlahové povrchy byly řádně a kvalitně shlédnuty a prozkoumány a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému ISIS Professional™. Výběr a doporučení určité technologie vždy závisí nejen na současném stavu, přírodních PVC podlahových povrchů, ale i na množství jiných faktorů – na konkrétní situaci, v níž se materiál nachází, na hodnotách, které mají být zachovány nebo vytvořeny (což je a bude aktuální zvláště u památkově chráněných budov), na solventnosti vlastníka atd. Podat jednoduchý a jednoznačný návod na výběr technologie není lehké, lze především zformulovat určité zásady a na základě nich zpracovat technologická a prováděcí doporučení.

Nátěry vinylových PVC podlah

Renovace a nátěry PVC podlah vyžadují pro renomované PVC podlahářské a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie PVC PVC podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (impregnace a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a dřevěné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Nátěry vinylových PVC podlah

Renovace a nátěry pvc podlah a objednávka

Objednávka nátěrů PVC podlah, renovace PVC podlah a Podlahářských prací předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné nátěry PVC podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky renovace PVC podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Nátěry vinylových PVC podlahAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a její rozsah
 3. Materiál a typ PVC podlahy
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Nátěry a renovace pvc podlah a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se PVC podlahy nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení nátěrů PVC podlah a Podlahářských prácí vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka na provedení nátěrů PVC podlah vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Nátěry vinylových PVC podlah

Renovace pvc podlah a nátěry pvc podlah

Renovace a nátěry PVC podlah a se liší v základu dle typu povrchové úpravy těchto uvedených PVC podlah. Na trhu máme tzv. akrylátové povrchové úpravy nebo PUR – polyuretanové úpravy. V případě renovace akrylátové PVC podlahy se řídíme níže uvedenými kroky:

 1. Provedeme základní hloubkové odstranění impregnace povrchu, během kterého dojde také k chemickému odstranění akrylátové výrobní úpravy povrchu, která bývá mechanicky poškozena nejvíce.
 2. Po základním čištění a renovaci je nutné nechat otevřený porézní povrch Linolea důkladně vyschnout a tzv. vydýchat.
 3. Na vyčištěný a suchý povrch aplikujeme nové ochranné nátěry. Při volbě nátěru je nutné se přesvědčit, že je vhodný pro !

Renovace a nátěry PVC podlah s povrchovou PUR (polyuretanová úprava) v případě poškrábání výrobní PUR (polyuretanové) ochrany povrchu, která je chemicky neodstranitelná, se oprava povrchu provádí takto:

 1. Podle intenzity poškození a hloubky škrábanců se nejprve provede suchá sanace povrchu jednokotoučovým strojem s šedým PU-sanačním padem. Povrch se nasucho tzv. lehce přebrousí. Po suché sanaci se provede mokrá sanace, při které se používá silný základní čisticí přípravek v koncentraci s vodou a mechanické zpracování se provádí šedým PU-sanačním padem podloženým pod jednokotoučový rotační stroj.
 2. Po přípravě povrchu se na čistý a suchý povrch doplní polyuretanový nátěr. Pro sanaci se musí použít 2-komponentní PU-ochranné vrstvy, které jsou kompatibilní s výrobní polyuretanovou úpravou a mají k ní dokonalou přilnavost.

Nátěry vinylových PVC podlah

Nátěry a polyuretanové nátěry pvc podlah

Nátěry a renovace PVC podlah na bázi polyuretanové (PUR) ochranné vrstvy PVC podlah úzce souvisí a odborným prováděním aplikace ochranných polyuretanových nátěrů a či barevných renovačních nátěrů PVC podlah speciálními 2-komponentními nátěry s životností a garancí formou 5-ti leté záruky.

Nátěry PVC podlah a renovace PVC podlah polyuretanovým systémem Dr.Schutz® v transparentním nebo kolorovaném provedení PVC podlah je jedinou cestou úspěšné renovace povrchu této PVC podlahoviny. Tento proces renovace vždy probíhá po odborném vyčištění povrchu a na čistý a suchý povrch aplikují 2-3 vrstvé renovační polyuretanové transparentní nebo kolorované nátěry systémem Dr.Schutz®.

Transparentní ochranný polyuretanový nátěr provádíme v různém optickém provedení (extramatný, matný nebo lesklý). Tuto variantu lze zvolit tehdy, je-li stávající povrch pouze silně znečištěný, popřípadě mírně mechanicky opotřebený nebo jemně poškrábaný. Při renovaci aplikujeme dva nátěry, které se provádějí v cca dvouhodinovém odstupu za sebou. PVC podlaha je po dalších asi po 8-12ti hodinách plně použitelná.
Barevný ochranný a renovační polyuretanový nátěr je vhodný a provádí se všude tam, kde je již povrch PVC podlahy silně mechanicky opotřebený, poškrábaný nebo jsou na něm skvrny, které vznikly chemickými prostředky, dezinfekcemi, migrací změkčovadel z gumy do povrchu EP nebo vlivem UV záření. Takto nevzhledný povrch bude barevným PUR nátěrem plně zakryt a vznikne ve své podstatě úplně nová PVC podlahovina. Barva nového povrchového nátěru se volí dle škály vzorníku RAL.

Díky širokým možnostem v této oblasti renovací PVC podlah či lze na jakékoliv elastické PVC podlahovině vytvořit například barevné intarzie, povrch může nátěrem získat protiskluznou hodnotu R10, speciální finální nátěr dokáže chránit vůči barevným chemikáliím, barvám na vlasy a migraci změkčovadel vhodné například pro autosalóny. Pro objekty s extrémními požadavky na mechanickou odolnost povrchu je možné vytvořit finální oděru odolný nátěr systémem Dr.Schutz®.

Nátěry vinylových PVC podlah

Renovace pvc podlah a polyuretanové nátěry

Renovace PVC podlah systémy PU Anticolor a PU-ochranná vrstva jsou vysoce kvalitní polyuretanové systémové nátěry od evropského výrobce č. 1 v oblasti ošetřování PVC podlahovin, společnosti Dr. Schutz® Group.

Tyto 2-komponentní nátěry mají velmi široké spektrum použití od prevence po pokládce až po celkovou renovaci poškozeného povrchu. Díky svému složení mohou být použity na všechny typy elastických PVC podlahovin – PVC, CV,, kaučuk a také na epoxidové a polyuretanové lité PVC podlahy. Systém penetrací Primer, Lino Primer a Super Bond zaručuje perfektní přilnavost a umožňuje aplikaci také na minerální cementové lité PVC podlahy, staré extrémně savé a na keramickou dlažbu. 11 certifikátů od významných zkušebních institutů potvrzuje tyto vlastnosti:

NÁTĚR PVC PODLAH „PU ANTICOLOR“ A UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

 • Tři optické varianty – extramat /cca 5 jednotek/, mat /cca 12 jednotek/ a hedvábný lesk /cca 42 jednotek/.
 • 100%ní odolnost vůči všem běžně používaným produktům pro plošnou dezinfekci.
 • 100%ní odolnost vůči migraci změkčovadel z gumy.
 • Vysoká odolnost vůči barevným dezinfekcím a barevným chemikáliím – jodové preparáty, barvy na vlasy.
 • Až 6x delší životnost ve srovnání s běžně používanými polymerními metalickými disperzemi, nebo-li základní tvrdými polymerními vosky.
 • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání může být ještě zvýšena přidáním Duro Plus L přísady. Výsledek = odolnost proti poškrábání povrchu.
 • Vysoká protiskluzná hodnosta R9 může být díky Antislip přísadě zvýšena na R10.
 • Vysoká odolnost vůči slinám a potu dle DIN 53160.
 • Možnost použití v potravinářských provozech.

Nátěry vinylových PVC podlah

NÁTĚR PVC PODLAH „PU OCHRANA VRSTVA“ A UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

 • Tři optické varianty – extramat /cca 4 jednotky/, mat /cca 15 jednotek/ a lesk /cca 85 jednotek/.
 • Použití pro sportovní povrchy dle DIN 18032 – platí pro variantu PU-ochranná vrstva matná.
 • Až 6x delší životnost ve srovnání s běžně používanými polymerními metalickými disperzemi, nebo-li základní tvrdými polymerními vosky.
 • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání může být ještě zvýšena přidáním Duro Plus L přísady. Výsledek = odolnost proti poškrábání povrchu.
 • 100%ní odolnost vůči všem běžně používaným produktům pro plošnou dezinfekci.
 • Protiskluzná hodnosta R9 může být díky CC-Antislip-přísadě zvýšena na R10.
 • Odolnost vůči slinám a potu dle DIN 53160.
 • Možnost použití v potravinářských provozech.

Nátěry vinylových PVC podlah

NÁTĚR PVC PODLAH „PU COLOR OCHRANA“ A UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

Nátěry PVC podlah a renovace PVC podlah kolorovacím systémem PU-COLOR od společnosti CC-Dr. Schutz jsou unikátním řešením pro renovaci povrchů všech elastických PVC podlahovin – PVC, CV, vinyl, a kaučuk. Díky své vynikající přilnavosti a elastičnosti mohou být barevné nátěry PU-COLOR aplikovány také na lité PVC podlahy epoxidové nebo polyuretanové a na minerální cementové PVC podlahy.

Renovace PVC podlah systémem nátěrů Dr. Schutz díky nátěrovému stavebnicovému systému 2-komponentních PU-nátěrů, umožňuje pro spotřebitele vytvořit povrch takzvaně na míru.

 • Výběr barvy PU-COLOR v celé šíři barevnice RAL: Do barvy mohou být přidány různobarevné chipsy nebo může být provedeno mramorování jiným odstínem.
 • Nášlapná transparentní vrstva může být volena ve třech optikách: CC-PU-ochranná vrstva /matná, extramatná, lesklá./
 • Systém umožňuje renovace sportovního povrchu dle DIN 18032
 • Lze zvýšit protiskluznou hodnotu povrchu dle DIN 51130 na R10
 • Je možné vytvořit sestavu nátěrů s odolností vůči barevným chemikáliím a migraci změkčovadel: CC-PU-Color + CC-PU-Anticolor

Stavebnice PU-ochranných nátěrů CC-Dr. Schutz je do detailu propracovaný systém, který je testován a certifikován na všechny uváděné vlastnosti v renomovaných zkušebních institutech – eph Dresden, FIGR, wfk Krefeld, IFA (BGIA) Bonn-Sankt Augustin, MPA Stuttgart, MPA Dresden, DIBt Berlin, TZÚ Plzeň. Systém je také schválen a doporučován významnými světovými výrobci PVC podlahovin.

Nátěry vinylových PVC podlah

Renovace PVC podlah a jejich údržba a úklid PVC podlah

Údržbu PVC podlah či doporučujeme provádět patentovanou metodou DSC Twister (Diamond cleaning system) v kombinaci s vhodnými úklidovými prostředky námi doporučených značek Dr. Schutz® či Dezisan® nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality pravidelného úklidu PVC podlah. Twister™ je revoluční čistící a úklidový systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které čistí a uklízí bez použití silných chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci vhodného úklidové přípravku Dr. Schutz®. či Dezisan®. Celkový úklidový koncept je doporučován za naši stranu na základě našich zkušeností.

Pro denní čištění je vhodné používat CC-PU-čistič nebo Dezisan. Dávkování 25 – 50 ml do 10 litrů vody (jedno stisknutí dávkovací pumpičky). Vytírat mopem nebo použít roztok do mycího automatu. Při silnějším znečištění použít CC-PU-čistič v koncentraci 1:50 – 1:100 (100 – 200 ml do10 litrů vody), roztok nechat několik minut působit, poté povrch vydrhnout kartáčem nebo červeným padem a rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu nebo savými mopy.

Nátěry vinylových PVC podlah

Dezisan – PROFI / HOME

Výrobky DEZISAN® byly navrženy pro použití prakticky ve všech částech objektů od veřejných a komerčních prostor až po domácnosti od koupelny až po dětský pokoj. Pravidelným používáním dezinfekčních prostředků si výrazně ozdravíte prostředí kolem vás a snížíte rizika onemocnění, případně jejich přenosu. Všechny výrobky jsou vodou ředitelné roztoky na bázi polymeru PHMG bez obsahu chlóru, alkoholu, aldehydů a fenolů a mýdlových složek. Jejich aplikaci tedy neprovází nepříjemný pach agresivních chemikálií. Nepoškozují žádné ošetřované materiály (dřevo, plast, textilie, atd.), jsou nehořlavé.

Výrobky DEZISAN® zabezpečí pravidelným používáním bakteriální čistotu pravidelně udržovaných povrchů a jejich dlouhodobou ochranu před mikroorganismy a plísněmi a narušením impregnací. Pravidelným ošetřením vznikne na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční době eliminuje biologické zneimpregnace (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném povrchu, navíc tento povrch ochrání až několik dní a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace.

Polymerovou vrstvu je možno po předepsané době působení odstranit opláchnutím vodou. V některých případech je to však nežádoucí – zejména tam, kde je biologické zatížení prostor enormní (netýká se povrchů, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami). Systém DEZISAN® eliminuje široké spektrum mikroorganismů – bakterie, viry, plísně, houby (včetně TBC, BVDV virus, Vakcinie Virus, Adenovirus, Poliovirus).

Nátěry vinylových PVC podlahBezchlórové dezinfekční prostředky řady GUAa PROFI® jsou určeny pro dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů a vybavení ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí), v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných prostorách a jejich zařízeních. Dezinfekce DEZISAN PROFI® je určená pro profesionální a domácí použití.

Úklidové přípravky a dezinfekce DEZISAN PROFI® mají charakteristický dlouhotrvající antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek. V běžných pracovních koncentracích nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní. Ošetřené povrchy nemění barvu. Dezinfekce neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky. Dezinfekce GUAa PROFI je nehořlavá, nemá vedlejší účinky.

VLASTNOSTI:

 • vysoká absorpce mastnot a nečistot
 • transparentní optika, transparentní, bezbarvý́
 • neobsahuje mýdlo – tím snadné impregnace bez tvorby šmouh a nebezpečí uklouznutí
 • neobsahuje alkohol / vysoká dezinfekční síla
 • biologicky odbouratelný́ – šetrný vůči životnímu prostředí
 • ředitelný pro silné impregnace až 1:40, pro strojové impregnace až 1:100
 • ruční vytírání povrchu: jedno víčko = cca 30 ml dát do 3-5ti litrů vody
 • teplota vody: max. 40 stupňů / povrch vytírat velmi navlhko
 • ošetřování a udržování všech naimpregnovaných povrchů
 • vhodný pro běžné impregnace všech materiálů, impregnace spár, plísní, gumových šmouh, malých (čerstvých) skvrn
 • neutrální pH (jako voda), PH hodnota: 7 / nenarušuje impregnace povrchu

Nátěry vinylových PVC podlah

Kvalitní údržba a dlouhodobé udržení dobrého stavu PVC podlah znamená vždy investici, za kterou požadujeme atraktivní vzhled a trvanlivost po celou dobu používání dřevěné PVC PVC podlah. Trh dnes nabízí opravdu velký výběr, ale někdy chybí po ruce dobrý rádce, který by nám včas doporučil vhodnou metodiku údržby Vaší PVC podlahy a tak nás v případě potřeby či Vašich dotazů neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni Vám sdělit potřebné a praktické informace, které mají dopomoci ke kvalitní údržbě Vašich PVC PVC podlah a její dlouhodobé životnosti a zachování dobrého vzhledu.